0

Juvalle tulevaksi jahtikaudeksi 167 hirvilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Etelä-Savon alueelle 3306 pyyntilupaa. Juvan riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin 167 lupaa, kun viime syksynä lupia heltisi 173. Juvalla kaadettiin viime jahtikautena 186 hirveä.

Etelä-Savossa upamäärä nousi 79:llä edellisvuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa yli 4200 hirveä. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Pyyntilupamäärä perustuu Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston vuosille 2015-2017 asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin tiheystavoitteisiin. Etelä-Savossa on neljä hirvitalousaluetta.

Metsästyksen laadullisena tavoitteena on edelleen hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle. Naaraspainoitteisella saaliilla pyritään muuttamaan sukupuolisuhde 1,5 lehmään yhtä sonnia kohden.

Viime syksynä hirvenmetsästys sujui määrä- ja naarassuositusten mukaisesti. Etelä-Savon alueella ammuttiin 3 583 hirveä ja aikuisten naaraiden osuus on 51 prosenttia. Metsästäjien arvion mukaan metsiin jäi 4 500 eläimen talvikanta.

Hirvien aiheuttamat vahingot ovat pysyneet Etelä-Savossa kohtuullisella tasolla. Vuonna 2015 hirvikolareita oli 152,  ja metsävahinkoja korvattiin noin 21 000 eurolla.

 

Viikon kysymys

Mitä teet tämän vuoden juhannuksena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...