0

Irtopisteitä kuntataloudella?

Julkistalouden rahoitus on Suomessa järkevää. Valtion menoihin rahaa kartutetaan eniten niiltä, joilla on parhaat edellytykset verojen maksuun. Kuntien menot rahoitetaan valtuustojen päättämillä tulo- ja kiinteistöveroilla. Valtiolle ja kunnille kertyy verotuloja sitä enemmän, mitä paremmin maan talouden pyörät pyörivät. Veroprosentin korotus ei saa olla käyttötalouden korjausautomaatti.
Yhdysvalloista vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ajoi koko läntisen maailman poikkeuksellisen pitkään taantumaan ja lopulta lamaan. Vasta tänä vuonna taloudessa on nähty alkavan noususuhdanteen merkkejä ja helpotusta julkishallinnon ahdinkoon on odotettavissa.

Kuntatalous on jatkuvaa tasapainottelua tulojen ja menojen kanssa. Jos kuntalaisten määrä ja tulot supistuvat, niin pahimmillaan se merkitsee palvelujen karsimista. Pitkällä aikavälillä menojen ja tulojen on täsmättävä. Aina se ei ole ihan suoraviivaista ja yksinkertaista. Investointeja on rahoitettava lainarahalla mutta syömävelanotto ei ole järkevää.
Juvalla kuntataloutta on hoidettu hyvin ja pitkäjänteisesti. Veroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2010. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 veroprosentti nousi 18,5:stä nykyiseen 19,75:een. Kunnan investointeihin on otettu velkaa. 2008 velkaa oli 9,4 miljoonaa euroa ja 2016 sen arvioidaan olevan 17 miljoonaan euroon. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on 1,4.
Kuntalaista kohti velkaa on noin 2 600 euroa. Maan keskiarvo on 2 800 euroa. Kunnan asukasluku oli vuonna 2005 7 369, ja vuonna 2015 asukkaita oli 6 548. Kymmenessä vuodessa asukasluku supistui noin 800 hengellä ja väestökato jatkunee edelleen.

Maan talous on kääntynyt parempaan suuntaan, mutta helppoja vuosia ei jatkossakaan ole tulossa.
Juva on selvinnyt pitkästä taantumasta tarkalla taloudenpidolla ja sillä, että yritykset ovat pystyneet säilyttämään työllisyyden kohtuullisena. Nämä keinot toimivat tulevinakin vuosina, ellei tulevaisuus tuo odottamattomia yllätyksiä.
Valtuutettujen on syytä keskittyä yksituumaisuuteen. Sillä Juvalla on takavuosinakin selvitty.  On ikävää, että muutamat poliitikot valitsevat yksituumaisuuden sijaan irtopisteiden keruun.

Kari Kääriäinen
Varkaus

Viikon kysymys

Mitä teet tämän vuoden juhannuksena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...