0

Päätöksenteon valmistelua on parannettava

Juvan päätöksenteon valmisteluun on syytä kiinnittää parempaa huomioita. Usein jopa suuria taloudellisia valtuustopäätöksiä tehtäessä pohjana olevat asiakirjat ovat jääneet pois esityslistoista. Näin kävi esimerkiksi Suur-Savon Sähkön osakekauppojen valmistelussa.
Viimeisin valmistelun rimanalitus kohdistui maahanmuuton valtuustoaloitteeseemme. Kunnanhallituksen valmistelema vastaus aloitteeseen pohjasi kotoutustyöryhmän lausuntoon. Lausunto ja lopulta sen mukainen valtuustopäätös siitä, että asia on loppuun käsitelty, ei ollut mikään vastaus vaan selitelmä aloitteessa mainitusta esimerkkitapauksesta, jossa eräs isä ei päässyt hakemaan omia tyttäriään Sampolan nuorisotiloista.
Selityksessä viitattiin myös täysin virheellisesti olettamaan, että olisimme vaatineet eri kulttuuriryhmille omia sääntöjä. Siis nostamalla  tikun nokkaan epäoleellisuuksia ja epätotuuksia hukutettiin itse pääasia.

Kuinka valtuusto voi tällaisen esityön jälkeen tehdä oikeita päätöksiä? Pääasiahan oli ja on edelleen se, että Suomen muuttuneessa turvallisuustilanteessa on maahanmuuttoon liittyviä ja Juvankin kunnan hallinnon alaisia käytänteitä pohdittava uudelleen.
Joku voi ehkä sanoa, että tämä tilanne ei kosketa Juvaa ja että kaikki on hyvin. Valitettavasti kyllä koskettaa ja vieläpä  suuremmalla syyllä etenkin juuri nyt. Vielä muutama kuukausi sittenhän toistettiin mantraa, jonka mukaan suurin osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä saataisiin palautettua kotimaahansa.
Sitten havaittiin perustuslakiin vedoten, ettei näin voidakaan menetellä. Sen jälkeen ”ongelma” siirrettiin kuntien vastuulle. Nyt valtiovalta on ohjeistanut kuntia paperittomien ja myös turvapaikkahakemuksen kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden kohtelua.

Jos ja kun näitä henkilöitä kuntiin saapuu, kunta on velvollinen ottamaan heidät kunnan asunto-ja hätäavun piiriin. Näiden ja usein myös tunnistamattomien osalla puhummekin jo täysin eritasoisesta turvallisuusriskistä kuin mihin olemme tottuneet.
Ilmaisin valtuuston kokouksessa kuin myös yhteisessä palaverissa uudelle hallintojohtajalle syvän tyytymättömyytemme aloitteen käsittelytavasta.  Vastauksena oli, että asiaa seurataan ja että epäkohtiin puututaan mikäli ja kun aihetta ilmenee. Toivottavasti tässä onnistutaan mutta ennaltaehkäisy on paras tapa toimia.

Asia tuntuu nostavan tunteita pintaan, mutta tosiasiat ja kyseenalainen kehityskulku on tunnustettava. Haittamaahanmuuton ongelmien esille nostaminenkin leimataan nykyään herkästi rasismiksi ja vihapuheeksi. Henkilöt,  jotka eivät maahamme kuulu millään oleskelustatuksella, ovat osa haittamaahanmuuton mukanaan tuomaa riskiä. Tämän ongelman kutsuminen ”populismin pelossa” joksikin muuksi kuin ongelmaksi on epärehellistä ja edesvastuutonta.

Reijo Paunonen
Kunnanvaltuutettu, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
Juva

Kirjoita Juvan Lehteen!
Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.
Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.
Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Kirjoita sähköpostilla toimitus@juvanlehti.fi tai kirjepostilla Juvan Lehti/Lukijan mielipide, Koulutie 5 A 1, 51901 Juva.

Viikon kysymys

Mitä teet tämän vuoden juhannuksena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...