1

Piikkilän kulttuurimaisema on säilyttämisen arvoinen

Juvan Lehdessä 23.2. referoitiin Juvan kunnanhallituksen lausuntoa korkeimmalle hallinto-oikeudelle yleiskaavavalitukseen liittyen. Piikkilän osaomistajina haluamme oikaista muutamia Juvan kunnanhallituksen esittämiä väitteitä. Piikkilän kartanon yhdestätoista omistajasta kymmenen on mukana valittamassa kaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan Piikkilän kartanon ympäristö säilytetään. Piikkilän länsipuolelle suunniteltu asuinalue kuitenkin tuhoaa tämän vuosisataisen ja uniikin kulttuurimaiseman. Piikkilän harju on historiallinen kokonaisuus, johon kuuluvat sekä rakennukset että niitä ympäröivät peltoalueet.
On selvää, että mikäli Piikkilän kartanon välittömään läheisyyteen, kuten kaavassa on suunniteltu, rakennetaan, ei tästä hienosta kulttuurimaisemasta jää jäljelle kuin rippeet. Peltoalueiden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää myös tilan elinkelpoisuuden kannalta.

Juvan kunnassa on myös huomattu tämän kulttuurimaiseman arvokkuus, sehän on nostettu Juvan kunnan Facebook-sivun tärkeimmäksi valokuvaksi. Siksikin tuntuu melko omituiselta, että tämä arvokas ja omaleimainen kulttuurimaisema halutaan nyt Juvan kunnan toimesta turmella. Jokaisessa Suomen kunnassa on Piikkilän länsipuolelle kaavoitetun alueen kaltaisia asuinalueita, vuosisatoja vanhat kulttuurimaisemat ovat harvinaisempia. Lausunnossa korostetaan taajama-alueen tiivistymisen tärkeyttä. Olemme tästä ehdottomasti samaa mieltä, emmekä halua jarruttaa Juvan kunnan kehitystä.
Piikkilän omistajina olemmekin aikaisempina vuosina avokätisesti suostuneet maanvaihtoihin, jotta Juvan keskustaajamaa voitaisiin kehittää. Suuriosa näistä tonteista on kuitenkin edelleen rakentamatta. Keskustaajaman tiivistämisen näkökulmasta tuntuu myös hieman erikoiselta, että Juvan 2000-luvun liikekiinteistörakentamisen painopiste on ollut viitostien varrella, eikä suinkaan keskustaajaman kehittämisessä.

Tarkastelemalla taajama-alueella olevien kiinteistöjen myyntihintojen kehitystä ja ylipäätään tarjolla olevia kiinteistöjä, on hyvin helppo huomata, että tonttipula ei jarruta Juvan keskustaajaman kehitystä. Esimerkiksi Piikkilän itäpuolella on runsaasti käyttämättömiä rantatontteja, Myllylahden alueella on myös paljon käyttämätöntä rantaa.
Tekninen johtaja Kaj Pirinen myös korosti toukokuussa Juvan Lehdessä, että Juvalla on riittävästi tontteja.
Lisäksi kunnanjohtaja Mervi Simoska on todennut, että ”tontteja on tarjolla niin taajamassa kuin haja-asutus alueella”.

Väitetty tonttipula eivaikuta pätevältä syyltä kulttuurimaiseman runteluun. Suomen kunnat ja kaupungit ovat täynnä synkkiä esimerkkejä siitä, että arvorakennuksia ja uniikkia kulttuurimaisemaa on hävitetty hetken mielijohteesta ja vain muutaman tontin tähden.
Toivomme, ettei Juvan kunta liittyisi tähän häpeälliseen historian  tärvelijöiden joukkoon.  Piikkilän nykyisinä omistajina olemme sitoutuneita säilyttämään tämän vuosisatoja vanhan ja ainutlaatuisen kulttuuriympäristön mahdollisimman alkuperäisenä tulevien sukupolvien nautittavaksi.

 

Anna Norrman
Helena Westphal
Juva

 

2 kommenttia aiheesta “Piikkilän kulttuurimaisema on säilyttämisen arvoinen

  • 11.3.2017 at 13:56
    Permalink

    Olen ihan samaa mieltä, miksi kaikki vanha ja kaunis pitää hävittää!? On kumma vaikka tilaa olis missä ja miten paljon niin ei mennään heti koskemaan siihen mikä on kaunista.

  • 16.3.2017 at 06:27
    Permalink

    Kun kunta antaa rakennusluvan vanhaan kalmistoonkin, niin eipä siinä silloin kulttuuriarvot paljoa paina.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Oletko jo heittänyt talviturkin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...