0

Uusi opetussuunnitelma aktivoi

Uudet seitsemäsluokkalaiset aloittavat tänä syksynä oppimisen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Ryhmäytymispäivänä tutustutaan uusiin kavereihin.

Uudet seitsemäsluokkalaiset pääsevät aloittamaan opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uudessa ops:issa opettajan rooli muuttuu enemmän ohjaavaan suuntaan.
– Oppilaat ovat siinä aktiivisempia toimijoita. Opetus jää enemmän taustalle ja opettajalla on ohjaajan rooli, kertoo yläkoulun ja lukion rehtori Kari Leskinen.
Rehtori on palannut töihin jo kaksi viikkoa sitten tekemään pohjustavaa työtä koulun alkamisen hyväksi. Hänen mielestään opettajat ovat ottaneet opetussuunnitelmauudistuksen vastaan positiivisin mielin. Se antaa oppilaille paljon valmiuksia jatko-opiskelua varten.

Oppiminen erilaisten tutkimusten, kokemusten tai projektien kautta lisää opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja jokaista oppilasta tuetaan opinnoissaan.
Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on uudistettu vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Hyvinvointi, arjenhallinta ja teknologia näkyvät opetuksessa ja opiskelussa entistä enemmän.
– Lukiolaiset aloittivat uuden opintosuunnitelman mukaisen oppimisen jo viime syksynä ja kokemukset ovat olleet hyviä. Heillä oli tehtävänään projekti ”Kotikuntana Juva”. Siinä oppilaat saivat valita eri teemoja Juvaan liittyen, Leskinen kertoo.
Projektissa opiskelijat haastattelivat ihmisiä ja hankkivat aktiivisesti tietoa eri teemoista, kuten juvalaisesta kulttuurista, urheilusta tai vaikkapa Gottlundin kierroksesta. Sitten työt esiteltiin auditoriossa. Opetus painottuu yhä enemmän kokonaisvaltaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Leskisen mukaan aitoa innostusta ja potkua opiskeluun haetaan esimerkiksi seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivän avulla.
– Ensimmäisen kouluviikon lopuksi perjantaina opetellaan tuntemaan toisiaan, harjoitellaan ryhmäytymistä ja luodaan hyvää yhteishenkeä ryhmäytymispäivässä, Leskinen sanoo.
Mukana perjantain teemapäivän järjestelyissä on nuorisotoimi. Opinto-ohjaaja on suunnitellut ohjelman ja toimintarasteja.
Ryhmäytymispäivällä on Juvalla pitkät perinteet. Kaislajärven leirikeskuksen aikoihin oppilaat yöpyivätkin ryhmäytyspäivässä. Nyt ohjelma on tehostettu yhteen päivään.

Myös lukion ykkösille järjestetään tutor-opiskelijoiden toimesta tsemppi-iltapäivä.
– Lukiolaisten tsemppi-iltapäivän tarkoituksena on murtaa jäätä ja kertoa uusille lukiolaisille, ettei tämä niin vakavaa ole ja että lähdetään opiskelemaan ilon kautta.
Uusiin väistötiloihin siirtyminen muuttaa koulun arkea isolla kädellä, sillä opetusta järjestetään syysloman jälkeen kahdessa eri pisteessä. Tämä tulee vaikeuttamaan niin opettajien, kuin oppilaiden arkea kahden rakennuksen välillä liikuttaessa.
– Ruokailun sujuminen esimerkiksi tulee olemaan haasteellista välimatkojen vuoksi. Samoin taksikyydillä siirtyminen teknisen työn tiloihin, jotka ovat vanhan ammattiopiston tiloissa Tirrolassa.
Muutosta terveellisine ja turvallisine tiloineen odotetaan haasteista huolimatta innolla. Henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi on kaikkien yhteinen etu.

Lukion oppilaskunnan puheenjohtaja, abiturientti Katja Kervinen vastaa puhelimeen juuri ennen koulujen alkua. Mitä mieltä hän on Lukiolaisten Liiton ehdotuksesta jatkaa kesälomia syksyllä vähän pidempään ja aloittaa lomakausi myöhemmin kesäkuussa?
– Kaikkien Juvan lukiolaisten puolesta en toki voi puhua, mutta itse pidän henkilökohtaisesti ehdotusta hyvänä asiana. Kaksi viikkoa pidempi loma joskus hyvinkin helteisenä elokuuna olisi tervetullut. Usein, kun loma alkaa kesäkuun alussa, ovat kelit hyvinkin kylmät, Kervinen perustelee.

Vanha lomajärjestelmä on oppilaskunnan puheenjohtajan mielestä peräisin heinäntekoperinteistä. Nykyään Suomi ei ole enää niin riippuvainen maataloudesta, joten järjestelmän olisi nuoren naisen mielestä aika muuttua.
Kari Leskinen pitää nykyistä lomakautta hyvänä.
– Pitäisin lomat tällaisina, kuin ne ovat. Syysloma tulee kuitenkin kivasti tarpeeseen ja katkaisee pitkän syksyn. Minua mietityttää myös se, miten syksyn ja kevään yo-kirjoitukset, pääsykokeet ja kaikki pitäisi sitten muuttua, jos kesäloma siirtyisi myöhemmäksi, Leskinen miettii.
Lähde: Opetushallitus

Viikon kysymys

Mitä teet tämän vuoden juhannuksena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...