0

Kunnanhallitus linjasi: koulukampus pitää rakentaa puusta, ainakin suurimmaksi osaksi

Puumateriaalin pitää näkyä Juvalle rakennettavassa koulukampuksessa. Puun ei kuitenkaan tarvitse muodostaa kantavia rakenteita, mutta rakennuksen ulko- ja sisäpinnoissa on oltava puuta. Näin kunnanhallitus linjasi tulevan Juvan koulukampuksen raameja.
Kunta on valmistellut kampus-hankkeen alustavaan tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja. Niissä otetaan kantaa muun muassa rakennuksen teknillisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin.
Kampushankkeen suunnittelutyöryhmä on kokoontunut useita kertoja sekä vieraillut monissa päiväkoti- ja koulukohteissa. Alustavassa tarjouspyynnössä olevilla linjauksilla on merkittävä rooli, sillä ne vaikuttavat koko hankkeen toteuttamiseen.
Esimerkiksi linjaamalla tiettyjä materiaaliratkaisuja vaikutetaan hankkeen kokonaiskustannuksiin ja eri toimijoiden mahdollisuuksiin osallistua hankkeen toteuttamiseen.

Suunnittelutyöryhmän kokouksessa 19. maaliskuuta pyrittiin löytämään hankkeeseen linjauksia alustavaa tarjouspyyntöä varten. Työryhmän mukaan rakennusmateriaalien valinnassa on pyrittävä siihen, että kampus on elinkaarikustannuksiltaan edullinen sekä ympäristöönsä sopiva.
Hankkeessa suurimmaksi linjausta vaativaksi asiaksi nouseekin puun käyttämisen laajuus. Suunnittelutyöryhmä totesi, että kantavat rakenteet voivat olla muutakin kuin puurakenteisia. Kuitenkin rakennuksen ulko- ja sisäpinnoissa tulee käyttää puuta mahdollisimman paljon ilman merkittävää kustannusvaikutusta.
Lisäksi suunnittelutyöryhmä totesi, että muiden materiaalien käytöstä linjataan tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kampushankkeen suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Hänninen sanoo, että aivan alussa hanketta lähdettiin viemään eteenpäin sillä ajatuksella, että rakennuksen kantavat rakenteet olisivat olleet puuta. Kyseeseen olisi saattanut tulla esimerkiksi hirrestä valmistettu rakennus.
Hännisen mukaan työn edetessä alkoi kuitenkin näyttää siltä, että liian tiukkaan rajattu puun käyttö kantavissa rakenteissa olisi voinut nostaa kustannuksia jopa 25 prosenttia. Siksi päädyttiin lieventämään vaatimuksia. Hän sanoo, että puumateriaalin on kuitenkin tultava selvästi esille niin ulko- kuin sisäpinnoissa.
– Puun ei tarvitse olla päärakennusaineensa, mutta sen pitää näkyä. Lisäksi lasia tulee olla niin paljon, että rakennukseen saadaan tiettyä avaruutta ja valoisuutta.
Lisäksi suunnittelutoimikunta on ottanut kantaa rakennuksen arkkitehtoniseen suunnitteluun.
– Kampus sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla lähellä Juvan arvokkainta rakennusta eli kirkkoa. Lisäksi lähelle sijoittuu Vesiliikuntakeskus Sampola, joten kampuksen pitää soveltua hyvin olemassa olevaan ympäristöön, Hänninen sanoo.

Kunta toteuttaa kampushankkeen niin sanottuna kilpailullisena neuvottelumenettelynä ja julkaisi helmikuussa hankintailmoituksen julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa.
Hännisen mukaan rakennushanke kiinnostaa useita toimijoita, ja tässä vaiheessa kiinnostuksensa ovat osoittaneet useat valtakunnalliset yhtiöt.
Kunta on asettanut hankkeen toteuttavan yrityksen liikevaihdolle 25 miljoonan vähimmäisrajan.

 

Lue koko juttu 5.4.2018 Juvan Lehdestä!

 

5.4.2018 klo 8.44 jutun otsikkoa muutettu

Viikon kysymys

Mitä teet tämän vuoden juhannuksena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...