0

Juvan liikenneturvallisuudelle arvosaksi seiska – ihmiset kokevat liikkumisen jopa vaarallisena

Juva, Rantasalmi ja Sulkava ovat laatineet yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelmat laadittiin kuntien, Pohjois-Savon ely-keskuksen, Liikenneturvan ja Itä-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä.
Suunnitelma paljastaa, että ihmiset kokevat liikkumisen jopa vaarallisena, ja liikenteessä on runsaasti piittaamattomuutta.
Osana suunnitelmatyötä järjestettiin asukaskysely, johon tuli 95 vastausta. Juvalta vastauksia saatiin 27, ja kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja saatiin yhteensä 386. Juvalta niitä tuli 130.

Kyselyssä Juvan liikenneturvallisuustilanne sai arvosanan 7, Rantasalmen 6,8 ja Sulkava 6,7.
Yleisimmiksi huolenaiheiksi todettiin muun muassa tiestön heikko kunto, talvikunnossapidon taso, hurjastelu ja ylinopeudet. Lisäksi liikenteen valvonta koettiin olemattomaksi, ja paikkakunnilla koettiin olevan paljon turvattomia risteyksiä. Myös tievalaistuksen puutteet koettiin ongelmaksi.
Kyselyn mukaan kaikissa kunnissa koetaan, että turvattomia liikkujaryhmiä ovat jalankulkijat ja pyöräilijät. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä. Lisäksi joka viides vastaaja on sitä mieltä, että lapset, koululaiset ja ikäihmiset kokevat turvattomuutta liikenteessä.
Karttavastausten perusteella Juvalla kommentoitiin valtatie 5:n ja 14:n liikenneturvallisuutta. Myös Juvantien ja valtatie 14:n risteykset ovat ongelmallisia samoin kuin koko Juvantie keskustaajamassa.

Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla tapahtuu vuosittain keskimäärin 20 henkilövahinkoihin johtavaa onnettomuutta. Onnettomuuksissa on vuosina 2012-2016 menehtynyt keskimäärin kaksi ihmistä.
Juvalla menehtyi onnettomuuksissa vuonna 2012 yksi ihminen ja vuonna 2013 ei yhtään ihmistä. Vuonna 2014 sai surmansa onnettomuuksissa 2 ja vuonna 2016 yksi ihminen. Vuonna 2015 kuolemantapauksia ei ollut yhtään.
Henkilöauto-onnettomuuksien uhrien osuus on peräti 75 prosenttia. Lisäksi nuorten onnettomuusriski on korkea, sillä osuus uhreista on runsaat 30 prosenttia. Henkilövahinko-onnettomuuksista noin joka kolmas tapahtuu taajamissa.
Liikenneonnettomuuksien vuosittaiset kustannukset aikajaksolla 2012-2016 olivat Juvalla keskimäärin 2,8 miljoonaa euroa, josta kunnan osuus oli puolisen miljoona euroa. Rantasalmen kokonaiskustannukset olivat 1,5 miljoonaa ja Sulkavan 760 000 euroa.

 

 

Lue lisää kolmen kunnan yhteisestä liikenneturvallisuussuunnitelmasta 9.5.2018 Juvan Lehdestä!

Kommentteja aiheesta “Juvan liikenneturvallisuudelle arvosaksi seiska – ihmiset kokevat liikkumisen jopa vaarallisena

  • 10.5.2018 at 19:49
    Permalink

    Kannattaa varmaan viedä ajokortti pois, jos Juvalla on vaarallista ajaa. Mikä ihmeen ongelma noissa kiertoliittymissäkin on ?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Aiotko osallistua erilaisiin kesätapahtumiin, joita järjestetään niin Juvalla kuin muissakin lähikunnissa ja -kaupungeissa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...