Lämpöä juvalaisten hevosten lannasta – Ruotsalaisen, Suurosen ja Kortekallion tallit mukana kokeilussa

Juvan kaukolämpölaitoksella on talven aikana kokeiltu hevosenlannan käyttöä lämmöntuotannossa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Lappeenrannan teknisen yliopiston (LUT) tekemissä koepoltoissa selvitetään hevosenlannan soveltuvuutta paikalliseen energiatuotantoon. Kokeilussa on mukana myös Suur-Savon Sähkö.

Hevosenlannan käyttöä Juvan energiatuotannossa on talven ja kevään aikana kokeiltu useampaan kertaan. Päästöjen osalta tulokset ovat olleet Xamkin tutkimuspäällikön Hanne Soinisen mukaan rohkaisevia. Normaalisti turvetta käyttävän Juvan lämpölaitoksen päästöihin hevosenlannalla on ollut positiivinen vaikutus.
Juva on valittu kokeilukohteeksi lähistön hevostilojen määrän takia. Polttoaineen lisäaine eli lanta on hankittu pääasiassa kolmelta juvalaiselta hevostallilta Seppo Suurosen, Juha Kortekallion ja Jani Ruotsalaisen ravitalleilta.

Suur-Savon Sähkön tuotantopäällikkö Harri Karhu sanoo, että kokeiden aikana tehdään polttoaineen laadunseurantaa ja tarkkaillaan polttoaineen vaikutuksia Juvan kaukolämpölaitoksen savukaasu- ja hiukkaspäästöihin. Selvityksen alla on myös kattilan toimivuus ja itse lannan polttoprosessi.
Karhu sanoo, että talven ja kevään polttokokeissa hevosenlannan osuus on ollut vielä verraten pieni. Sillä voidaan korvata 10-20 prosenttia lämpölaitoksen käyttämästä polttoturpeesta. Hevosenlantaa on juvalaisilta ravitiloilta saatu kokeisiin riittävästi.

Karhun mukaan optimitilanne hevosenlannan käytölle polttoaineena on, jos lanta sisältää riittävästi purukuiviketta eikä lantaa ole säilytetty avomaalla.
– Avomaalla säilyttäminen tuo polttoaineeseen epäpuhtauksia, jotka kaukolämpölaitoksen poltossa heikentävät polttotulosta. Juvan tapauksessa ravitallit ovat varastoineen poltettavan hevosenlannan asianmukaisesti kontteihin, josta se on rahdattu poltettavaksi. Lannan käyttö polttoturpeen seassa on soveltunut lämpölaitoksen toimintaan, sanoo Harri Karhu.

Kokeilussa mukana olevan Jani Ruotsalaisen ravitallilla lantaa syntyy noin 40 kuutiota kuukaudessa. Ruotsalaisen ravitallin 17 hevosen lanta on varastoitu katettuun tilaan.
– Tähän saakka sitä on käytetty pelloilla lannoitteena. Nyt talven ja kevään aikana Juvalla sitä on ajettu lämpölaitokselle. Meidän on pitänyt hoitaa sekä kuljetus että kutteripurun hankinta kokeilua varten. Se tulee kalliimmaksi kuin lannan pellolle ajo, Jani Ruotsalainen sanoo.

 

Lue koko juttu 9.5.2018 Juvan Lehdestä!

Viikon kysymys

Mihin Juvan tori pitäisi jatkossa sijoittaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...