Essote ei siirrä leikkauksia Mikkelistä – omaa leikkaustoimintaa yritetään vahvistaa

Tekonivel-, selkä- tai rintarauhaskirurgisia toimenpiteitä ei siirretä Mikkelin keskussairaalasta muihin sairaaloihin. Sen sijaan Mikkelin keskussairaala vahvistaa omaa leikkaustoimintaansa niin, että lonkka- ja polvitekonivelleikkausten määrä vuositasolla täyttää keskittämisasetuksen määrällisen kriteerin, joka on vähintään noin 600. Näin linjasi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus maanantaina.
Essote on käynyt koko kevään neuvotteluja yhteistyöstä Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kanssa keskittämis- ja päivystysasetuksen muutoksiin liittyen. Viime vaiheessa keskusteluja on jatkettu Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sopimuksen uusimisen yhteydessä. Tämän sopimuksen hyväksyminen on nyt lykkäytymässä syksyyn muun muassa Keski-Suomen ja Siun soten neuvottelujen pitkittymisen takia.
– Essote asetti nyt omia linjauksiaan, jotka neuvotteluissa tulee huomioida, kuvailee päätöstä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Hallitus esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle, että KYS:n erityisvastuualueen keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvää valmistelu- ja neuvotteluprosessia jatketaan ennen maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollista voimaantuloa vuosina 2018-2019.
Hallituksen linjauksen mukaisesti Mikkelin keskussairaalasta järjestetään Savonlinnan keskussairaalaan tarpeen mukaan verisuonikirurgian, urologian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin konsultaatioita virkatyönä. Myös sairaaloiden välistä koulutusyhteistyötä tuetaan.
Hallitus linjasi myös, että Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan jakamatonta takapäivystystä kirurgian erikoislääkärien työpanoksella. Lisäksi Mikkelin keskussairaala voi ohjata kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnaan 6-12 kuukauden jaksoksi vuodessa.
Muista erikoisaloista hallitus totesi muun muassa, että synnytysten ohjautuminen sekä tahdosta riippumattoman aikuispsykiatrisen osastohoidon ja päihdekuntoutuksen laitospalvelujen keskittäminen Mikkelin keskussairaalaan on Etelä-Savon maakunnan erikoissairaanhoidon toimivuuden turvaamiseksi välttämätöntä.

Viikon kysymys

Mihin Juvan tori pitäisi jatkossa sijoittaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...