0

Viitostien Juvan pään tiesuunnitelma loppusuoralla – Kettula ei saa omaa liittymää

Valtatie 5:n uusi linjaus Juvan päässä alkaa olla hyväksymistä vaille valmis. Liikenneviraston projektijohtaja Hannu Nurmi sanoo, että jo alkusyksystä liikennevirasto järjestää tielinjauksen yleisöesittelyn Juvalla.
Nurmen mukaan Viitostien Nuutilanmäki-Juva-välin tiesuunnitelma alkaa olla jo loppusuoralla. Se lähtee lausunnolle tulevan syksyn aikana. Suunnitelma aiotaan saada hyväksytyksi vuodenvaihteen tienoilla.
Kettulan risteyksen yrittäjiä askarruttaneet liittymät on myös suunnitelmassa jo ratkaistu. Kettulasta ei tule omaa liittymään uudelle Viitostielle. Eritasoliittymä sijoittuu Hatsolaan.

Kettulasta tulee rinnakkaistie sekä Vehmaaseen että Hatsolaan. Tieyhteydellä turvataan Nurmen mukaan Kettulan risteyksen yrittäjien liiketoimintaedellytykset. Kettulaan ei ole tulossa uuden 5-tien kanssa samassa tasossa olevaa liittymää liikenneturvallisuuden takia. Uudelle Viitostielle ei tule yhtään tasoliittymää.
Koko Juva-Kilpolanmäki-välille rakennetaan uusi rinnakkaisväylä Viitostien viereen. Rinnakkaisväylän on tarkoitus turvata eri kylä- ja yksityisteiden yhteydet Viitostien eritasoliittymiin.
Viitostien loppu-urakka Nuutilanmäki-Vehmaa-välillä maksaa noin 45 miljoonaa euroa. Koko Viitostien remontin hinta on 121 miljoonaa euroa.

Ensi talven aikana kilpailutetaan Viitostien Nuutilanmäki-Juva-välin rakentaminen. Rakentaminen alkaa puuston poistolla kevättalven aikana. Viitostien remontin loppuosan puuston poistourakka on huomattavasti pienempi savotta kuin Mikkeli-Nuutilanmäki -välin. Nurmi arvelee loppuosaltakin puuta hakattavan useita tuhansia motteja.
Alkupätkän aukkohakkuissa puustoa hakattiin talven ja kevään aikana noin 20 000 kuutiometriä. Etelä-Savon suurin savotta vastasi puumäärältään noin 350 rekka-autollista. Aukkohakkuu oli 17 kilometriä pitkä ja 60 metriä leveä.

Puusto tielinjalta on jo kokonaan hakattu ja uuden tielinjauksen alle jäävät rakennukset purettu Tuhkalan risteykseen saakka. Viitostien Mikkeli-Nuutilanmäki-välin louhintatyöt ovat etenemässä Särkämäisen kohdalla. Uuden Viitostien rakentamista tehdään jo laajalla alueella Mikkeli-Nuutilanmäki -välillä ja työt näkyvät jo nykyiselle tielle Nuutilanmäessä ja Tuhkalan risteyksen tuntumassa.
Myös savotan jälkiraivaus on Tuhkalan risteykseen saakka pääosin tehty. Havuja savotan jäljiltä kertyi noin 4000 mottia vietäväksi Etelä-Savon Energian Mikkelin lämpövoimalaan.

Viikon kysymys

Mikä on parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...