0

Vaadimme jatkoaikaa koululle

Juvan kunnan järjestämä kuulemistilaisuus Kuosmalan koululla keskiviikkona 15.8.2018 keräsi paikalle parisenkymmentä kyläläistä keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä koulun lakkauttamisaikeista. Kyläläisten yksituumainen kanta oli, että koululle tulisi antaa vielä harkinta-aikaa.
Koulun lakkauttamista ensi lukuvuoden alussa 1.8.2019 on esitetty kouluverkkosuunnitelmassa, jota esitteli tilaisuudessa sivistysjohtaja Anne Haakana.

Kuosmalan oppilasmäärä olisi tämänhetkisen arvion mukaan ensi lukuvuonna 22 oppilasta eli pudotusta tämän vuoden 27 oppilaaseen olisi viisi. Seuraavina vuosina oppilasmäärä tippuisi enemmän ilman positiivista muuttoliikettä.
Perusteluna jatkoajalle esitettiin muun muassa se, että viitostien rakentaminen sotkee lasten koulukyytejä.
Kunnan kuljetussihteeri Päivi Toivari saattoi esittää vain arvailuja ensi lukuvuoden kuljetusjärjestelyistä, koska uusi taksilaki on muuttanut kuljetustarjontaa eikä kuljetusten kilpailutusta ole vielä tehty. Näissä oloissa on kohtuutonta vaatia oppilaiden vanhempia ottamaan kantaa lasten kouluvalintaan.

Osa paikalla olleista vanhemmista ei innostunut siitä, että uudeksi lähikouluksi tulisi Hatsolan koulu. Joiltakin lapsilta menee jo nyt koulumatkaan tunti suuntaansa. On vaikea nähdä, miten kuljetus Hatsolaan onnistuisi edes lain salliman päivittäisen 2,5 tunnin puitteissa, mitä on pidettävä peruskoululaiselle liian rasittavana.
Mieluummin haluttaisiin kirkonkylän yhtenäiskouluun siinä vaiheessa, kun uusi koulukampus valmistuu, varsinkin jos se sujuvoittaa koulumatkaa uutta viitostietä pitkin. Kukkokoulu ei houkuttele siellä havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Eräs koulun jatkoaikaa puoltava seikka on käytännön opetuksen järjestely. Kuosmalan koulussa lukuaineita opiskellaan yhtenäisluokissa, jolloin 5-6 luokat suorittavat vuorovuosina viidennen tai kuudennen luokan oppimäärän yhdessä. Lisävuodet antaisivat paremmat mahdollisuudet sovittaa opetus samaan rytmiin muiden kanssa.

Koulun jatkamiselle antaa lisätoiveita sekin, että uusi viitostie lisää alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Muun muassa Kotileipomo Siiskonen suunnittelee toiminnan laajentamista, mikä tietäisi myös uusia työpaikkoja alueelle. Saimaan alueen matkailun kehittyminenkin edellyttää ja luo uusia työpaikkoja palveluihin.
Tilaisuudessa selvisi myös, että koulurakennukseen ja sen tonttiin ei liity rajoituksia käyttötarkoituksen suhteen vaan ne ovat kunnan määräysvallassa.
Kunnanjohtaja Mervi Simoska oli kaivanut kunnan arkistosta kauppakirjan, jolla kunta oli ostanut koulun tontin ja sillä olleen rakennuksen vuonna 1911. Samalla koulun käyttöön aikaisemmin lahjoitettu tontti oli palautunut takaisin lahjoittajille.

Paavo Ahonen
Juva

Kirjoita Juvan Lehteen!
Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.
Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteineen.
Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Kirjoita sähköpostilla toimitus@juvanlehti.fi tai kirjepostilla Juvan Lehti/Lukijan mielipide, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva.

Viikon kysymys

Mikä on sinulle mieluisin tapa liikkua ja reippailla talvella?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä