0

Koikkalaa ja Kuosmalaa ehdotetaan lakkautettavaksi – kasvatus- ja opetuslautakunta oli esityksissään yksimielinen

Juvalta aiotaan lakkauttaa kahdessa vuodessa kaksi koulua, jos kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys lopullisesti hyväksytään kunnanvaltuustossa-.
Tiistai-iltana istunut lautakunta esittää Koikkalan koulun lakkauttamista ensi vuoden syksyllä ja Kuosmalan koulun lakkauttamista vuoden 2020 syksyllä.
Lautakunta teki esityksensä kunnanhallitukselle yksimielisesti. Kummankin kylän lähikouluksi esitetään Kirkonkylän koulua.

Koululakkautukset sisältyvät kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymään kouluverkkosuunnitelman. Sen julkistamisen jälkeen järjestettiin kuulemistilaisuuksia, ja lautakunnan mukaan selvityksissä tai esitetyissä lausunnoissa ei ole tullut esiin uusia tekijöitä, jotka kummankaan koulun lakkauttamisen perusteettomaksi tai epätarkoituksenmukaiseksi.

Perusteena lakkauttamisille on oppilasmäärän lasku koko kunnassa ja opetusryhmien merkittävä pienentyminen. Lautakunnan mukaan ratkaisu antaa muun muassa paremmat mahdollisuudet oppimisympäristöjen ja pedagogisen laadun tasapuoliseen kehittämiseen.
Koikkalan koulussa ennustetaan olevan esimerkiksi lukuvuonna 2022-2023 kahdeksan oppilasta ja Kuosmalassa 13 oppilasta. Nyt Koikkalassa on 17 ja Kuosmalassa 26 oppilasta.

Lautakunta toteaa, että koulujen lakkauttamisen jälkeenkin oppilaille järjestetään edelleen lasten oikeudet huomioon ottava perusopetus- ja muiden lakien edellyttämät turvalliset, terveys-, laatu- ja määränormit täyttävät oppimisolot ja -palvelut.

Viikon kysymys

Mikä on parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...