0

Pääkirjoitus: Nuoria tarvitaan seurakuntiin päättäjiksi

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi tiistaina ja jatkuu lauantaihin 10. marraskuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta.
Tämän päivän Juvan Lehdessä muutamat seurakuntavaaliehdokkaat pohdiskelevat kirkollista päätöksentekoa ja seurakunnan toimintaa. Juvan Lehti valitsi haastateltaviksi ehdokaslistojen nuorimmat, joiden keski-ikää ei voi pitää kovinkaan nuorena. Se on 37 vuotta.
Kuten jutusta käy ilmi, nuoria ihmisiä kaivataan mukaan paitsi seurakunnan ydintoimintoihin, myös päätöksentekoon.
Kun Juvalla kaikkien vaaliehdokkaiden keski-ikä on likimain 60 vuotta, vaarana on ettei nuorisonäkökulma ole päätöksenteon keskiössä. Se saattaa jopa joissakin asioissa tyystin unohtua. On inhimillistä, että jokainen ihminen tuo oman elämäkokemuksensa, arvonsa, tarpeensa ja näkökulmansa mukaan päätöksentekoon. Toki nuorilla ajatusmaailma on erilainen kuin vanhoilla.
Miksi nuoret eivät lähde mukaan vaaleihin? Kovin hanakasti nuoret eivät esiinny kuntapolitiikassa, mutta ehkä vielä vähemmän seurakuntapolitiikassa. Onko kirkollisessa toiminnassa jotakin, jota nuoret vieroksuvat?
Parhaimmillaan kirkko sijaitsee sananmukaisesti ja kuvainnollisesti keskellä kylää. Kirkon ja seurakunnan tulee olla kokoava voima niin toiminnallisesti kuin hengellisesti. Sen tulee tarjota paitsi lohtua, myös mielen virkistystä ja sellaista toimintaa, joka liittää ihmisiä luontevalla tavalla yhteen.
Sinällään Juvalla seurakunta on hyvin aktiivinen ja monessa mukana. Luultavasti juvalaiset ovat tyytyväisiä omaan seurakuntaansa ja sen tapaan toimia.
Seurakunnassa palkattu henkilöstö vastaa hengellisistä toiminnoista. Seurakunnan luottamushenkilöiden tulee hoitaa virkakunnan avustuksella taloutta mahdollisimman viisaasti. Heidän on myös oltava kaikkien seurakuntalaisten äänitorvia ja pidettävä ihmisten puolta.
Siinä tehtävässä on urakkaa, ja siksi on tärkeää, että luottamustoimiin saadaan mahdollisimman monipuolinen joukko – myös iältään.

Viikon kysymys

Mikä on parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...