0

Juvan kunta ei vaadi muutoksia eritasoliittymiin tulevalla 5-tiellä – kunta antoi lausuntonsa ely-keskukselle

Juvan kunta ei näe tarpeelliseksi tehdä muutoksia Viitostien linjauksiin Nuutilanmäki-Vehmaa välin eritasoliittymiin.

Pohjois-Savon ely-keskus pyysi Juvan kunnalta lausuntoa valtatie 5 tiesuunnitelman muutoksesta Nuutilanmäki-Vehmaa. Lausunnossa tuli ottaa kantaa tiesuunnitelmaan ja
siitä tehtyihin muistutuksiin.

Tielinjauksesta on tehty kaikkiaan seitsemän muistutusta. Niistä kolme koskee Kettulaa sekä Vehmaan eritasoliittymää.

Neste Oy ja Huoltoasema Pylkkänen Oy vaativat Kettulaan uutta eritasoliittymään Hatsolan ja Vehmaan väliin. Muistutuksen tekijöiden mielestä tiesuunnitelmassa esitetyt Hatsolan ja Vehmaan eritasoliittymät heikentävät huoltoaseman saavutettavuutta.

Muistutuksen tekijät ovat tehneet parannusehdotuksen ja luonnoksen uudesta eritasoliittymästä Kettulaan. Kunnan mielestä uuden eritasoliittymän toteuttaminen Kettulaan on teknisesti mahdotonta tilan puutteen vuoksi.

Lue lisää kunnanhallitusuutisia 29.11. Juvan Lehdestä!

Viikon kysymys

Parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...