0

Rajupusu Leader kokousti Rantasalmella – Juvalta hallitukseen valittiin Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen

Rajupusu Leader ry piti syyskokouksen Rantasalmella ja valitsi hallituksen. Siihen kuuluu 12 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Valitut varsinaiset jäsenet ovat Kimmo Ihalainen, Riikka-Mari Damski ja Eveliina Kautto Joroisista, Eetu Nissinen, Maarit Tiimonen ja Jaakko Tiippana Sulkavalta, Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen Juvalta sekä Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja Jari Rautiainen Rantasalmelta.

Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita.

Leader-toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien.

Rajupusu Leader ry toimii Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla ja rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää yritystukia. Päätöksen puollettavista hankkeista tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus.

Vuonna 2018 Rajupusu Leader ry:n hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissaan hallitus käsitteli kaikki leaderin kautta haetut hankkeet.

Vuoden aikana puollettiin tukea 13 yritykselle 15 eri hankkeeseen, 10 yleishyödylliselle hankkeelle sekä yhteen yritysryhmähankkeeseen. Yhteensä tukea puollettiin lähes 880 000 euroa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle.

Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva, ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin kuin yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan.

Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.

Hankekausi ja tuen myöntäminen jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, joten vuoden 2019 aikana on vielä hyvin aikaa tuoda hankeideansa esille.

Koska hankerahoituksen piirissä on hyvin moninainen joukko toimijoita kunnista ja yhdistyksistä yrityksiin, pienistä toimijoista suurempiin, on myös rahoitettujen hankkeiden kirjo moninainen.

Vuoden aikana rahoitettiin muun muassa Amaze me Leader – nuorten seikkailuseminaaria yhdessä neljän muun Leader-ryhmän kanssa. Seminaarin aikana tutustuttiin maaseudun kehittämiseen ja leader-toimintaan Skotlannissa sekä solmittiin uusia, kansainvälisiä ystävyyssuhteita.

Leaderin rahoituksen avulla tuettiin Joroisten Palveluasuntojen perhepuiston rakentamista Joroisten kirkonkylälle. Puisto sai nimikilpailun jälkeen nimekseen Hui-Maa. Puisto on löytänyt kiipeilyverkolleen, urheiluvälineilleen, kiikuilleen ja muille aktiviteeteilleen laajan joukon eri-ikäisiä käyttäjiä.

Sulkavan kunta ryhtyy kartoittamaan retkeilyreitistöjään ja niiden palveluvarustelua, myös kyseisessä hankkeessa Rajupusu Leader ry:n tuki on mukana. Myös muita yhdistysten ja järjestöjen hankehakemuksia kehittämistoimenpiteisiin ja yleishyödyllisiin, alueen asukkaille suunnattuihin investointeihin, tuli kiitettävästi.

Yritystukia on myönnetty eri toimialoilla toimiville yrityksille muun muassa palveluvalikoiman laajentamiseksi, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen sekä investointeihin. Varsinkin matkailutoimialan yritykset ovat olleen aktiivisia tuen hakijoita.

Maaseutuviraston hankerekisteri sisältää sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020. Hankerekisteri löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi. Hankerekisteristä voi napata ideoita myös omaa hanketta varten.

Viikon kysymys

Minkä puolueiden toivoisit nousevan hallitukseen( voit valita useamman vaihtoehdon)?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...