0

Villisikaa ja supikoiraa pääsee metsästämään Kaakkois-Suomessa valonvahvistintähtäimellä – afrikkalaisen sikaruton pelätään leviävän Suomeen

Villisikaa ja supikoiraa saa metsästää riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella aseeseeen kiinnitettävällä valonvahvistintähtäimellä. Myös pimeänäkölaitetta saa käyttää apuna metsästyksessä.

Perjantaina 11.1 muun muassa Lännen Media uutisoi, että mainittuja laitteita saa käyttää kahden saaliseläimen metsästyksessä.

Uutisen mukaan Suomen riistakeskus on antanut Itä-Suomeen poikkeusluvan ampua villisikoja metsästyslaissa normaalisti kielletyillä tavoilla, sillä afrikkalaisen sikaruton (ASF) pelätään leviävän Venäjältä Suomeen.

Metsästämisen tehostamiseksi aseisiin saa kiinnittää valovahvistimet ja pimeänäkölaitteet. Myös supikoiria saa metsästää samoilla keinoin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi, että ministeriö haluaa tehostettuja toimia villisian metsästykseen, koska sikaruton uhkataso on korkea. Hänen mukaansa tavoitteena on, että villisikakanta ei kasva tai jopa pienenee.

Villisikoja voi ampua poikkeusmenetelmin tänä vuonna tuhat kappaletta ja supikoiria nykylain mukaan 5 000 kappaletta. Poikkeuslupaa voi käyttää enintään sata henkilöä.

Suomen riistakeskuksen mukaan uutisointi on herättänyt epätietoisuutta, ja siksi se  näkee tarpeelliseksi antaa asiasta tarkentavaa tietoa.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla on sallittu kyseisten menetelmien käyttö Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella villisian ja supikoiran pyynnissä.

Uudellamaalla Liljendalin ja Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistyksissä on sallittu poikkeusluvalla vastaavanlaiset yöammuntaan tarkoitetut tähtäyslaitteet villisian pyynnissä.

Riistakeskus muistuttaa, että kyseessä on kaksi erillistä poikkeuslupaa. Luvansaajina ovat Kaakkois-Suomen alueella Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry ja Uudellamaalla yksityishenkilö.

– Pyyntiä voivat harjoittaa vain poikkeusluvansaajien Suomen riistakeskukselle ilmoittamat henkilöt ja hekin vain poikkeusluvissa määritellyillä alueilla. Kaakkois-Suomessa lupaa voi käyttää korkeintaan 100 poikkeusluvansaajan Suomen riistakeskukselle ilmoittamaa henkilöä.

– Liljendalin ja Ruotsinpyhtään osalta henkilöitä voi olla korkeintaan kaksi kummastakin riistanhoitoyhdistyksestä. Vain näillä henkilöillä on mahdollisuus hyödyntää poikkeusmenetelmiä.

Riistakeskus muistuttaa, että kyseessä on rajoitettu kokeilu, jolla kerätään yksityiskohtaisen raportoinnin avulla kokemuksia menetelmistä. Poikkeusluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

 

Faktat

Metsästyslain 33 §:ssä on kielletty yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa. Kiinteän valon käyttö villisian ja supikoiran metsästyksessä on ollut metsästyslain 33 §:n 2 momentin perusteella mahdollista villisian ruokintapaikalla 15.6.2016 alkaen.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvat eivät liity eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevaan vieraslajilainsäädännön muuttamiseen, vaikka muutosesitykset osaltaan koskettavat myös supikoiraa.

Viikon kysymys

Mikä on parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...