0

Essote vaatii KYS:iltä toimia Sosterin päätösten johdosta – nyt on KYS:n aika puuttua tilanteeseen ja tarttua toimeen!

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tulee ryhtyä toimenpiteisiin Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin ratkaisujen johdosta. Näin vaatii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin hallitus päätti 29. tammikuuta käynnistää toimintojensa yhtiöittämisen tai ulkoistamisen valmistelun.
Essote vastasi siihen vaatimalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä toimia alueen sairaaloiden työnjaon saamiseksi aikaan ja Mikkelin keskussairaalan päivystystoiminnan turvaamiseksi.

Hallitus toteaa asiassa kantanaan, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdon koolle kutsumana neuvotellaan ensitilassa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin periaatepäätöksestä ulkoistaa tai yhtiöittää Savonlinnan keskussairaalan vaativan sairaanhoidon palvelut.
Hallituksen mukaan tavoitteena tulee olla, että asiassa saadaan Kuopion yliopistollinen keskussairaalan erityisalueella ratkaisu etenemisestä niin, että alueen pienempien keskussairaaloiden toimintaedellytykset turvataan jatkossa ottaen huomioon Mikkelin keskussairaalan päivystystoiminnan varmistaminen maakunnan ainoana II-tason päivystävänä sairaalana ja erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissuunnitelma voidaan hyväksyä alueen kaikkien sairaanhoitopiirien valtuustoissa.”
– KYS:n erityisvastuualue kokoontuu ensi viikolla. Maakunnan sisällä ei ole ollut edellytyksiä tehdä yhteisiä ratkaisuja osin juuri yksiköiden niukkojen voimavarojen vuoksi. Nyt on KYS:n aika puuttua tilanteeseen ja tarttua toimeen. Myös kesällä tehty tarjouksemme Sosterille on edelleen voimassa, muistuttaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote teki kesällä 2018 esityksen, jonka mukaan Mikkelin keskussairaalasta voidaan tarpeen mukaan järjestää Savonlinnan keskussairaalaan urologian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäreiden polikliinistä vastaanottotoimintaa ja pää sääntöisesti päiväkirurgisia leikkaustoimenpiteitä. Lisäksi Essotella on myös valmius koulutusyhteistyöhön ja koulutuksen toteuttamiseen.
Mikkelin keskussairaala voi myös ohjata kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnan keskussairaalaan 6-12 kuukauden jaksoiksi osana lääkäreiden erikoistumiskoulutusta. Näiden lisäksi Essote tarjosi päivystyksellisen leikkaushoidon palveluja päivystysleikkausta edellyttäville Savonlinnan potilaille Mikkelin keskussairaalassa.
Kortelaisen mukaan tällaista yhteistyötä ei ole ollut kuitenkaan Sosterin puolella valmiutta lähteä toteuttamaan.

Viikon kysymys

Kuuluuko metsästys harrastuksiisi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...