Hevosenlannan poltto jatkuu Juvalla – polttamisella autetaan yrittäjiä lannan hävittämisessä ja tuetaan maaseudun elinvoimaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT selvittivät hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. Hevosenlantaa on tarkoitus polttaa Juvalla jatkossakin.

Juvan Lehti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT selvittivät hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. Hevosenlantaa on tarkoitus polttaa Juvalla jatkossakin. Lannan polttamisella pyritään auttamaan hevosyrittäjiä lannan hävittämisessä. Samalla tuetaan maaseudun elinvoimaa.

Hevosten ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttäminen energiantuotannossa helpottui 15.11.2018. Lannanpolttoa helpottavat muutokset tehtiin ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin. Aiemmin lainsäädäntö salli lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

Lainsäädännön muutosten jälkeen lannan polttaminen korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laativat yhteistyössä myös lannan polttoa koskevan ohjeen helpottamaan lain tulkintaa.

Hevosenlannan kuljetusratkaisuja tallilta energiantuotantolaitokselle sekä lannanjakeen soveltuvuutta seospolttoon tutkittiin HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeessa. Hevosenlannan hyötykäyttö energian tuottamiseen on taloudellisesti merkittävä asia ja liiketoiminnallinen mahdollisuus sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Hevosenlantaa poltettiin koeluonteisesti vuonna 2018 Juvan kaukolämpökeskuksessa. Koetoiminnalla selvitettiin lannan kuljetuksen ja polton toimivuutta erilaisissa sääolosuhteissa ja erisuuruisilla laitoksen tehoilla.

– Toiminnan aikana tehtyjen savukaasu- ja hiukkasmittausten perusteella lanta soveltuu poltettavaksi Juvan kaukolämpökeskuksessa, projektipäällikkö Riina Tuominen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta toteaa.

– Lannan traktorikuljetuksien todettiin olevan toimiva ratkaisu lyhyillä kuljetusmatkoilla, kertoo projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta. Polton onnistumisen kannalta lannan laatu on merkittävä tekijä.

– Polttoon toimitettavalle lannalle onkin laadittu laatuohjeet, joilla varmistetaan polttoprosessin toimivuutta, sanoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Xamkista.

Tuotantopäällikkö Harri Karhu Suur-Savon Sähkö Oy:stä kertoo, että hevosenlannan poltto jatkuu Juvalla. Vuosittainen Juvan kaukolämpökeskuksella poltettava lannan määrä lämmityskauden aikana voisi olla 3 000–5 000 megawattituntia.

Lannan toimittaminen polttoon on käyttökelpoinen vaihtoehto varsinkin sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa soveltuvaa loppusijoituspaikkaa lannalle.

Yrittäjä Marjo Kaipainen Ravitalli Suuroselta toivoo, että lannan käsittelyn ja kuljetuksen kustannukset saadaan pysymään kohtuullisina lisäämällä yhteistyötä tallien kesken.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka