0

Mielipide: Lapsiperheet ahdingossa

Antti Rinne kannusti suomalaisia synnytystalkoisiin mutta syntyvyyttä ei saada nousuun vauvatalkoilla vaan tekemällä Suomesta parempi paikka lapsille ja perheille. Tämän päivän todellisuutta on se, että noin joka kymmenes lapsi Suomessa elää köyhässä perheessä. Vielä vuonna 1995 osuus oli alle viisi prosenttia.
Viime vuosina tehdyt sosiaaliturvan leikkaukset ovat lisänneet lapsiperheiden köyhyyttä Suomessa. Lapsiperheiden köyhyys on merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Köyhyys verottaa vanhemmuuden voimavaroja ja lisää lapsen syrjäytymisriskiä.

Juha Sipilän hallituksen leikkaukset ovat kurittaneet etenkin pienituloisia lapsiperheitä. Jos Suomessa halutaan aidosti pysäyttää eriarvoisuuden lisääntyminen pitkällä tähtäimellä, meillä ei ole varaa harjoittaa politiikkaa, jossa pienituloiset kotitaloudet ovat suurimpia häviäjiä. Politiikkaan tarvitaan selkeä suunnanmuutos seuraavissa vaaleissa.

Harkinnan arvoisia uudistusten ja lisäpanostuksen kohteita ovat muun muassa lapsiköyhyyden vähentäminen, subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille, päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä, vanhempainvapaita on uudistettava sekä koulukuraattoreiden ja psykologien saatavuutta on parannettava. Kaikki perhe-etuuksiin sidotaan jatkossa kustannuskehitystä seuraavaan indeksiin. Lastensuojelu ja sen piirissä olevien nuorten tukipalvelut ovat tärkeitä. Oppivelvollisuusiän korottamiselle on myös perusteita. Koulutuksen on oltava aidosti ilmaista niin, että vanhempien varallisuus ei vaikuta nuorten koulutusvalintoihin.

Vähävaraistenkin perheiden lasten on voitava liikkua ja harrastaa kulttuuria. Matalan kynnyksen lähiliikunta- ja leikkipaikat sekä koulujen iltapäivätoiminta tukevat lasten osallistumista. Kuntien tulisi kartoittaa yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa lasten voimavaroja vahvistavia olemassa olevia ja tarvittavia palveluita.

Etusijalle tulee asettaa lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi sekä huoli Suomen alhaisesta syntyvyydestä. Lapsuudesta säästäminen tulee lopulta kalliiksi koko yhteiskunnalle.  Suomen talouden ja työmarkkinoiden näkökulmasta syntyvyyden lasku muodostaa ongelman, jos työikäisen väestön määrä tulevaisuudessa vähenee merkittävästi. Se aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle ja julkisten palveluiden rahoitukselle, sekä ongelmia osaavan työvoiman riittävyydelle. Ja tärkein näkökulma on se, että yhdenkään lapsen tai nuoren ei saa antaa enää syrjäytyä. Jokaisen lapsen tulisi saada elää arvokas elämä. Lapsiköyhyys voidaan poistaa, se on poliittinen valinta.

Risto Mykkänen 
Kansanedustajaehdokas (vas.)
Pieksämäki

 

Kansanedustajaehdokas: kirjoita Juvan Lehteen! Julkaisemme kaikki saamamme Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokkaiden tekstit Juvan Lehden Eduskuntavaalit 2019 -vaalisivustolla osoitteesssa juvanlehti.fi. Osan teksteistä julkaisemme myös paperisessa Juvan Lehdessä.

Tekstin mitta enimmillään 2 500 merkkiä välilyönteineen.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Toimita teksti  sähköpostilla osoitteeseen toimitus@juvanlehti.fi.

Viikon kysymys

Korona nostaa nyt päätään Juvan naapurissa Mikkelissä. Huolestuttaako?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...