0

Essoten tarkennettu talous- ja muutosohjelma tähtää leikattuun kasvuun 

Essoten hallitus tarkensi torstaina 11.4. viime vuoden joulukuussa hyväksyttyä talous- ja muutosohjelmaansa, joka on jatkovalmistelua ohjaava asiakirja.

Kevään valmistelun ja jäsenkuntien kanssa käytävien neuvottelujen lähtökohtana on, että kuntien maksuosuuksien tason voitaisiin nostaa 325,2 miljoonaan euroon.

Summa koostuu tilinpäätöksen 2018 tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia.

Kokouksessa äänestettiin siitä, mikä olisi kuntien kanssa käytävän keskustelun kuntaosuuksien pohja. 

Seija Kuikka (kesk.) esitti, että hallitus tarkentaa talous- ja muutosohjelmaa ja velvoittaa viranhaltijoita tekemään yksityiskohtaisen tasapainotusohjelman. Esityksen mukaan kevään aikana käytäisiin jäsenkuntien kanssa neuvottelut mahdollisesta kuntaosuuksien nostosta pyrkien siihen, että kuntaosuus on korkeintaan vuoden tilinpäätöksen 2018 tasolla eli 319,2 miljoonaa euroa. Esitystä kannatti Jaana Lopperi (kok.).

Äänestyksessä pohjaesityksenä ollut kuntayhtymän johtaja Kortelaisen muutettu pohjaesitys voitti äänin 6-4, 1 tyhjä.

– Ohjelma sisältää perussopimuksen mukaisen palkkaharmonisoinnin sekä valmistuvien rakennushankkeiden kasvavat poiston ja kasvavat korkokulut. Lisäksi hallinto- ja tukipalvelujen kustannustaso on pidetty viime vuoden tasossa. Nämä ovat todella kovia tavoitteita, sillä asiakasmäärämme kasvavat, kuntatalouden menojen kasvu jatkuu reilun kolmen prosentin vuosivauhdilla koko kehyskauden, kustannustasomme on sote-kuntayhtymistä maan alhaisin ja Mikkelin keskussairaala maan tuottavin. Haastetta tämän tehtävän läpiviennissä varmasti riittää, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Vuosina 2020 ja 2021 kuntien maksuosuuksien kasvuksi on laskettu kaksi prosenttia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu, koska luotettavaa tietoa kustannusten arvioimiseksi ei vielä ole olemassa. Järjestelmän kilpailutus on kesken.

Talous- ja muutosohjelman hyväksymisen jälkeen viime joulukuussa valmistunut kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös. Tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät 15,0 miljoonaa euroa talousarviossa suunnitellusta tasosta.

Vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuuksiksi on arvioitu 309,9 miljoonaa euroa, joka on 9,8 miljoonaa euroa alhaisempi taso kuin tilinpäätöksessä 2018. Kuntien maksuosuudet ovat 85 prosenttia kuntayhtymän tulopohjasta. Näköpiirissä olisi ollut raskaasti alijäämäinen tilikausi 2019. Näin ollen talous- ja muutosohjelmaa oli päivitettävä.

– Ta­lous- ja muutosohjelman toteuttaminen edellyttää kun­ta­yh­ty­mäl­tä noin 12,6 miljoonan euron tehostamistoimia ja kuluvähennyksiä vuosina 2019 – 2021. Lisäksi poistojen ja kor­ko­ku­lu­jen kasvu vuoteen 2018 verrattuna nostaa sääs­tö­vaa­ti­muk­sen noin 15 miljoonaan euroon, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Kuluvalle vuodelle ohjelmassa on laadittu vaikutuksiltaan 5,4 miljoonan euron edestä toimenpiteitä.

Kuntayhtymä muun muassa vähentää palvelujen ostoja terveyspalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelussa. Vanhus- ja vammaispalveluissa jatkuvat muun muassa palvelurakenteen keventäminen ja virtuaalisten palvelujen kehitystyö. Kuntayhtymä jatkaa tilojen tiivistämistä eli luopuu useista nykyisin käytössä olevista tiloista.

Talous- ja muutosohjelmaa seurataan ja päivitetään vuoden 2019 aikana. Vuosien 2020 ja 2021 toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2020 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä. Talousarvion muutokset kuluvalle vuodelle ovat käsittelyssä hallituksessa 6.6. ja valtuustossa 13.6.

Viikon kysymys

Aiotko osallistua erilaisiin kesätapahtumiin, joita järjestetään niin Juvalla kuin muissakin lähikunnissa ja -kaupungeissa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...