0

Kari Kärkkäinen sai apurahan – Etelä-Savon rahastolta yli 700 000 euroa apurahoina ja palkintona

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston apurahat ja palkinto jaettiin maakuntarahaston 57. vuosijuhlassa Mikkelissä tiistaina.
Määräaikaan mennessä rahasto vastaanotti 290 hakemusta hakusumman ollessa lähes 4,5 miljoonaa euroa.
Hakijoista 59 sai myönteisen päätöksen, ja yksi heistä on juvalainen kuvanveistäjä Kari Kärkkäinen. Hän sai 12 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn.
Etelä-Savon Kulttuurirahaston kulttuuripalkinto, arvoltaan 10 000 euroa, luovutettiin taiteen maisteri Riitta Moisanderille. Maakunnallinen Kärkihakeapuraha 40 000 euroa myönnettiin Pieksämäen Seudun Liikunta ry:lle. Vuoden 2019 jako oli yhteensä 705 000 euroa.

Tieteen osuus apurahoista oli 34 prosenttia ja taiteen osuus 66 prosenttia. Naisten osuus apurahansaajista oli 58 prosenttia. Hakemusten läpimenoprosentti oli 20 ja apurahojen keskisuuruus lähes 12 000 euroa.
Etelä-Savon rahasto käynnistää Mikkelissä omana hankkeenaan koululaisten Tiedepolku-hankkeen, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tiedekasvatusta kokeilukulttuurin ja ilmiöoppimisen avulla. Tarkoituksena on kartoittaa toimivia malleja tiedeopetuksen toteuttamiseen ja vakiinnuttamiseen kouluissa.
Etelä-Savon rahasto haluaa edistää myös apurahoin nuorten tiedekasvatusta eri puolilla maakuntaa. Esimerkiksi Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry sai apurahan Lukiolaisten Akatemia -tapahtuman toteuttamiseen Mikkelissä. Mikkelin Ursa ry:lle rahaston tuella hankittavan tähtikaukoputken toivotaan innostavan nuoria tähtitaivaan tutkimukseen ja havainnointiin.

Tämän vuoden Kärkihankkeeksi valittiin Pieksämäen Liikunta ry:n ympäristötaidetta ja liikuntaa yhdistävä kulttuurihanke. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ympäristötaideteoksia noin 80 kilometriä pitkän Vedenjakaja-luontoreitistön eri taukopaikoille.
Etelä-Savon rahaston myönsi seitsemän kokovuotista työskentelyapurahaa. Tieteen kokovuotisen saivat valtiot. maisteri Anne Hytönen, M. Sc. Anu Kinnunen, oikeust. tohtori Jyri Paasonen ja fil. maisteri Paula Thitz. Taiteen kokovuotiset menivät kuvatait. maisteri Hanna Vahvaselälle, taidegraafikko Ritva-Liisa Virtaselle ja kirjailija Helena Warikselle.

Tänä vuonna maakuntarahastoista ensimmäisen kerran jaettava Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha herätti runsaasti kiinnostusta. Kohdennettua apurahaa oli varattu noin 20 000 euroa ja sitä tavoitteli yhteensä 17 korkeatasoista hanketta. Apurahaa myönnettiin alustavaa varausta enemmän, yhteensä 24 000 euroa, viiteen eri puolilla maakuntaa toteutettavaan hankkeeseen.

 

Apurahoja Juvan lähiseudulla
Fil. kand. Eija Guttormsen, Rantasalmi, Rantasalmen vuosikymmenet -näyttelyn järjestämiseen, Rantasalmen rahastosta 12 000, Näyttelijä Pauliina Hukkanen, Mikkeli, Terapian tarpeessa jälleen -näytelmän toteuttamiseen 10 000; Näyttelijä Ismo Kotro ja työryhmä, Puumala, Elsa Heporaudasta kertovan teatteriesityksen valmistamiseen 26 000; Laboratorioteatteriyhdistys Fennica ry, Rantasalmi, Mie ite! -lasten taidehanke -konseptin valmistamiseen ja toteuttamiseen, Rantasalmen rahastosta 8 000; Tait. maisteri Kaisla Pirkkalainen ja Väliohjelmanumero, Rantasalmi, teatteriesityksiin ja taidetuntien järjestämiseen, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana, Irma ja Matti Toivakan rahastosta 8 500; Sulkavan Matkailu ry, Sulkava, perinnepäivän järjestämiseen 5 000.

Viikon kysymys

Oletko ahkera kirjastopalveluiden käyttäjä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...