0

Sepelkyyhkyn metsästys käynnistyi – Metsästäjäliiton mukaan kyyhkykannat ovat tänä vuonna runsaat

Sepelkyyhkyn metsästys käynnistyi 10. elokuuta. Samaan aikaan alkoi myös hanhien metsästys pelloilta: merihanhen rannikoilta ja kanadanhanhen koko maassa.

Sepelkyyhkyn pesintä onnistui hyvin, ja se on lukumääräisesti maamme merkittävimpiä riistalajeja. Sen sijaan merihanhien määrä on kesän laskentojen perusteella pienentynyt, ja maa- ja metsätalousministeriö suosittelee sille kahden linnun päiväkiintiöitä.

Sepelkyyhkykannat ovat maassamme runsaat ja ne kestävät hyvin metsästyksen. Runsaat kannat ja suhteellisen helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet sepelkyyhkyn metsästäjien suosikiksi.

-Pyyntiä rajoittavat lähinnä puimattomat pellot ja yksittäiset linnut, joiden pesintä voi olla vielä kesken. Vastuullinen metsästäjä osaa ottaa nämä asiat huomioon, kertoo luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors Metsästäjäliitosta.

Laskentojen perusteella esiaikuisten merihanhien määrä näyttäisi pienentyneen merkittävästi Perämeren tärkeillä sulkasatoalueilla.

-Kolmen huonon pesimävuoden lisäksi syyksi on arveltu peltometsästyksen paikoitellen suuriakin hanhimääriä. Jatkuessaan edellisvuoden tasolla se voi johtaa kannan nopeaankin pienenemiseen.

Asetus merihanhen metsästyksestä säilyy alkavan kauden osalta ennallaan. Maa- ja metsätalousministeriö kuitenkin suosittelee metsästyksessä käytettävän kahden linnun metsästäjäkohtaista päiväkiintiötä. Metsästäjäliitto kannustaa ottamaan suosituksen tosissaan.

-Vapaaehtoinen suositus jättää vastuun metsästäjille. Meillä on nyt näytön paikka ottaa suositus tosissaan, ja osoittaa kykymme vapaaehtoiseen vastuullisuuteen ilman lainsäätäjän asettamia rajoituksia, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari. Eettiseen ja vastuulliseen metsästykseen ei kuulu mahdollisimman suurten saaliiden tavoitteleminen, vaan metsästyksessä tulee aina käyttää riistamäärien edellyttämää harkintaa.

Merihanhen yleinen, metsästysasetuksen mukainen rauhoitusaika päättyy 20.8. kello 12. Viime vuonna tuli sallituksi aloittaa merihanhen metsästys pellolla jo 10.8. alkaen. Aikaistettu metsästys on tarkoitettu ensisijaisesti viljelmille aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen.

– Merihanhiparvet voivat aiheuttaa tuntuvia vahinkoja korjaamattomalle sadolle, Siitari toteaa.

– Koska aikaistetulla metsästyksellä halutaan ehkäistä lintujen aiheuttamia vahinkoja, tulee metsästys ensisijaisesti kohdentaa pelloille, joilta satoa ei ole korjattu, hän jatkaa.

Viikon kysymys

Mitä mieltä olet jouluvaloista, joita ihmiset ripustelevat pihoihin, ikkunapieliin ja mitä moninaisempiin paikkoihin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...