0

Metsäkanalintujen metsästys pyörähtää käyntiin tiistaina – metsästysaikoihin on alkavalle kaudelle luvassa paikoin merkittäviäkin pidennyksiä mukaan luettuna metson ja teeren talvimetsästys

Metsäkanalintujen metsästys alkaa tämän viikon tiistaina koko maassa. Metsästysaikoihin on alkavalle kaudelle luvassa paikoin merkittäviäkin pidennyksiä mukaan luettuna metson ja teeren talvimetsästys. Metsästäjäliitto muistuttaa metsästyksen kohdentamisesta nuoriin yksilöihin ja kannustaa syyssoidinten rauhoittamiseen.
Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt paikoin merkittävistä pidennyksistä metsäkanalintujen metsästysaikoihin alueellisesti kasvaneiden kantojen perusteella.
Myös latvalinnustus eli urosteeren ja -metson talvimetsästys on pitkästä aikaa paikoin sallittua. Metsästäjäliitto toivottaa lakiin esittämänsä talvisen latvalinnustuksen tervetulleeksi ja muistuttaa samalla metsästyksen oikeasta kohdentamisesta ja soidinten rauhoittamisesta metsästykseltä.
– Riistanhoidon kannalta on erittäin tärkeää ymmärtää kunkin riistalajin käyttäytymispiirteiden merkitys kantojen elinvoimaisuudelle, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
– Syyssoidinmetsästys voi koitua kannoille kohtalokkaaksi, joten syyssoitimet olisi syytä rauhoittaa kestävien kantojen säilyttämiseksi, hän jatkaa.

Metsästäjäliitto muistuttaa metsäkanalintujen pyynnin oikeasta kohdentamisesta. Siitarin mukaan pyynti tulisi kohdistaa nuoriin lintuihin, koska vanhat linnut ovat tutkitusti kannan arvokkain ja tuottavin osa.
– Nuorten lintujen selviämismahdollisuudet ovat luonnostaan heikommat, joten niiden metsästyksellä ei ole yhtä voimakasta vaikutusta metsäkanalintukantojen kestävyyteen kuin vanhemmilla linnuilla, jotka ovat kannan kestävyyden näkökulmasta tärkein, eli lisääntyvä osa.
Myös syyssoitimella metsästystä tulisi välttää, sillä soidinpyynti altistaa juuri parhaiten lisääntyvät yksilöt helposti liian voimakkaalle verotukselle.

Vastoin vanhoja uskomuksia ovat vanhat mustat koiraat erittäin tärkeitä lajin lisääntymiselle. Niillä on suuri merkitys ryhmäsoitimen houkuttelevuudelle.
– Esimerkiksi teeret ovat uskollisia soidinpaikalleen. Vanhat kukot houkuttelevat paikalle naaraita ja pitävät yllä populaation hyvää perinnöllistä laatua. Kaikkein aktiivisimpina soidinvierailijoina nämä vanhat huippukukot joutuvat helposti soidinmetsästyksen saaliiksi. Jos huippukukot ammutaan, eivät naaraat enää ilmesty soitimelle. Kerran pois ammuttu soidin harvoin enää elpyy.
– Vastuullinen metsästäjä varmistaa alueensa kestävät kannat myös tulevina vuosina ja säästää vanhat kukot ja rauhoittaa alueensa suuret soitimet, Siitari muistuttaa. Ilahduttavan monet metsästysseurat ovatkin jo rauhoittaneet alueensa suurimpia soitimia, Siitari painottaa.
Tarkista metsäkanalintujen alueelliset metsästysajat: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/.

Suomen kanalintukannat ovat riistakolmiolaskentojen mukaan pääosin kasvaneet, vaikka alueellista vaihtelua esiintyykin. Pesinnät onnistuivat yleisesti hyvin, ja esimerkiksi metson ja teeren tiheydet ovat monin paikoin lähellä kolmiolaskentatulosten ennätyksiä.
Suomen riistakolmiolaskenta on kansainvälisestikin arvostettu järjestelmä metsäkanalintujen kestävän metsästyksen turvaamiseksi. Riistakolmiolaskennasta huolehtivat metsästysseurojen metsästäjät vapaaehtoisesti.
– Me Metsästäjäliitossa haluamme esittää lämpimät kiitokset tämän järjestelmän luomisesta ja ylläpitämisestä vastaaville tahoille.

Viikon kysymys

Mikä on sinulle mieluisin tapa liikkua ja reippailla talvella?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä