0

Etelä-Savon yritysbarometri: Saavutetut asemat pyritään säilyttämään – kasvuhakuisten yritysten määrä on lisääntynyt

Etelä-Savossa on eniten yrityksiä, jotka pyrkivät säilyttämään asemansa. Kasvuhaluisten yritysten määrä ja kansainvälistyminen on lisääntynyt verrattuna kevään tuloksiin.

Myönteiseksi koetaan tietoliikenneyhteyksien kehittyminen ja yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet sekä asuinympäristön viihtyvyys.

Keskiviikkona julkaistun  Etelä-Savon yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta.

Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se keväällä oli +14. Etelä-Savon alueella tilanne nähdään kevään 2019 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +10, kun luku keväällä oli +25. Suhdanteiden paranemista ennakoi alueella selvästi harvempi kuin keväällä.

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat selvästi heikommat kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +6, kun se keväällä oli +14. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2019 (+12).

Etelä-Savossa odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat lähes vastaavat ja kannattavuuden osalta heikommat kuin keväällä 2019. Odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät saldoluvun perusteella nyt negatiivisiksi, kun ne keväällä olivat vielä niukasti positiiviset (saldoluku nyt -3, keväällä +1).

Etelä-Savon alueella on edelleen eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (34 %) ja yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa saman verran ja alueella enemmän kuin kevään otoksessa. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Etelä-Savon pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Koko maan ja Etelä-Savon alueen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti kilpailutilanne ja työvoiman saatavuus. Etelä-Savossa kustannustaso, kilpailutilanne sekä yleinen suhdanne-/taloustilanne ovat useimmin mainitut esteet kehittämiselle.

Joka viidennellä Etelä-Savon pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Kevään tuloksissa joka kymmenes ilmoitti vastaavaa. Suurin osa vastaajista ei ole kuitenkaan käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluntarjoajia hyväkseen. Vastaajien mielestä heillä olisi tarve näiden palvelujen hyödyntämiselle.

Digitaalisista työkaluista ja palveluista hyödynnetään yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa. Vastanneista 67 % ei osannut nimetä digitaalista työkalua tai palvelua, joita aikovat ottaa käyttöön seuraavien 12 kk:n aikana.

Eteläsavolaiset pk-yritykset arvioivat tietoliikenneyhteyksien kehittymisen, yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien ja asuinympäristön viihtyvyyden kehittymisen myönteiseksi.  Koko maan tuloksissa ilmenee sama kehitys.

 

Viikon kysymys

Korona nostaa nyt päätään Juvan naapurissa Mikkelissä. Huolestuttaako?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...