0

Juvan koulukeskuksella pääsi vettä rakenteisiin noin 15 kuutiota – opetusta tiloissa on tarkoitus jatkaa lokakuun aikana.

Juvan koulukeskuksella tapahtuneen vesivahingon jälkihoitoa on jatkettu kuluneen viikon ajan kuivatuksin.

Vettä vuotokohdasta pääsi valumaan arvioiden mukaan noin 15 kuutiota rakennuksen rakenteisiin.

Polygon Oy on tehnyt koulukeskuksen rakenteiden kosteusvaurioista tarkastusraportin ja antanut suosituksensa toteutettavista toimenpiteistä. Toimenpiteet koostuvat pääasiassa keveistä purkutöistä ja rakenteiden
luonnollisesta kuivattamisesta.

Kostuneet seinärakenteet, kuten kipsilevyt ja villat poistetaan ja korvataan uusilla  niin korkealta kuin tarvetta ilmenee,
pääsääntöisesti 20-30 senttiä  lattiarajasta.

Lattiasta löytyneiden kostuneiden kohtien osalta lattiamatto poistetaan ja paljaalle betonille tehdään pölynsidonta. Avatun rakenteen annetaan kuivua luonnollisesti. Purkutyöt kohteessa tehdään alipaineistettuna, ja niiden arvioitu kesto on kaksi viikkoa.

Uusia pintamateriaaleja tiloihin ei asenneta rakennuksen lyhyestä käyttöiästä johtuen. Opetusta tiloissa on tarkoitus jatkaa lokakuun aikana.

Tehtävillä toimenpiteillä pyritään takaamaan tilojen turvallinen ja terveellinen käyttö Martti Talvela –kampuksen valmistumiseen saakka.

Juvan koulukeskuksella sattui vakava vesivahinko viikko sitten torstaina, ja oppilaat on siirretty väistötiloihin.

Viikon kysymys

Mikä on sinulle mieluisin tapa liikkua ja reippailla talvella?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä