0

Laukkasten suvusta tehtiin kirja – Laukkasten kantaisiä on useita, ja suvulla on moninaiset juuret

Laukkasten sukuseuran ensimmäinen sukukirja on valmistunut. Sukukirja ”Vesireittejä vastavirtaan” esittelee itäsuomalaisten Laukkanen-nimisten sukujen vaiheita vanhimpien asiakirjojen alusta 1540-luvulta 1700-luvun alkuvuosikymmeniin. Käsiteltävä ajanjakso päättyy suunnilleen Uudenkaupungin rauhaan 1721.
– Laukkasten kohdalla ei voi puhua vain yhdestä suvusta, sillä viimeistään sukuhaarojen DNA–projekti varmisti nimeä kantavan lukuisia erillisiä sukuja, toteaa kirjan kirjoittaja, juvalainen sukututkija ja sukukirjan kirjoittanut Ari Kolehmainen.

Laukkanen oli nimenä yleisesti käytössä Savon ja Karjalan alueella jo asiakirjojen alkaessa 1540-luvulla. Nimen juuret ovat siten keskiajalla – kaukana asiakirjojen takana. Sukunimen arvellaan nimistötutkimuksen mukaan syntyneen 1200–1300 -luvulla.
– Eräs sukunimen tyypillisiä syntytapoja oli alkaa käyttää suvun kantaisän etunimeä sukunimenä. Laukkasten sukunimi pohjautuu todennäköisesti etunimeen Lauri ja sen puhuttelumuotoon Laukka. Lauri eli latinan Laurentius oli yleinen etunimi kristillisellä ajalla ja se esiintyy keskiaikaisessa pyhimyskalenterissa. Ari Kolehmainen toteaa pyhän Laurentiuksen olleen myös kaskenpolttajien suojeluspyhimys. Ei ole siis ihme, että savo-karjalaisten kaskiviljelijöiden keskuudessa Lauri oli yleinen nimi.

”Vesireittejä vastavirtaan” – kirjassa kuvataan missä ja milloin Laukkaset Savossa ja Karjalassa tulivat asiakirjoissa mainituiksi.
Ensimmäiset maininnat Laukkasista kirjattiin Savon veronkannon perusteena olevaan maakirjaan vuonna 1541. Kirjassa kuvataan Laukkasten sukuhaarojen sukujuonnot 1700–luvun alkupuolelle, josta pääsee jatkamaan useimpien seurakuntien kirkonkirkon pohjalta. Kirjassa on mahdollisuuksien mukaan sukutaulut sukuhaaroittain 1700–luvun alkuun asti.
Kirjallisten lähteiden rinnalla on tehty runsas joukko DNA–testejä Laukkasten sukuhaaroista. Tavoitteena on ollut selvittää onko yhteisestä esi-isästä johdettavissa sukujuontoja tähän päivään. DNA-tutkimukset osoittavat, ja kirjalliset lähteet varmistavat, ettei Laukkasten kaikilla sukuhaaroilla ole sukunimien käyttöönoton aikana yhtä yhteistä kantaisää. Sukunimi on omaksuttu sukuhaarojen käyttöön eri perustein kirjassa tarkemmin kerrotuin tavoin.

Laukkasten sukuseura järjesti kirjan nimestä nimikilpailun. Savon ja Karjalan erämaiden asutushistoriaa parhaiten kuvaavaksi valittiin nimi ”Vesireittejä vastavirtaan”. Laukkasia on 1500–1600 -luvuilla asunut eri puolilla Savoa ja Karjalaa. Myöhemmin Laukkaset ovat levinneet yleisten muuttoliikkeiden myötä koko Suomeen ja jonkin verran maailmallekin.
Monien Laukkasten alkukoti on nykyisen Savonlinnan seutuvilla, mistä on muutettu vesireittejä pohjoiseen erämaita asuttamaan. Toinen muuttosuunta oli Karjala erityisesti itärajan siirryttyä Stolbovan rauhan jälkeen, kun Käkisalmen läänistä tuli osa Ruotsin valtakuntaa. Laukkaset olivat 1600-luvulla mukana asuttamassa karjalaisista ortodokseista tyhjentyvää Ruotsin valloittamaa aluetta.

Kaksi suurinta sukuhaaraa ovat selkeästi Savonlinnan seudun Laukansaarten Laukkaset alasukuhaaroineen sekä Pielaveden Laukkaset. Säämingin Laukansaaren Mikko Laukkanen ja Punkaharjun Laukansaaren Heikki Laukkanen olivat Savon maakirjan mukaan verovelvollisia jo vuonna 1541. Pielaveden Heikki Laukkanen ilmestyi asiakirjoihin vuonna 1559.
Juvan Laukkaset ovat samaa isälinjaa kuin Säämingin ja Punkaharjun Laukansaarten Laukkaset. Laukkaset näyttävät tulleen Juvalle viimeistään 1500-luvun alussa, kenties jo 1400-luvun lopulla. Laukkalan talo sijaitsi aivan Rantasalmen rajalla nykyisessä Ronkalan kylän Purholan alueella. 1700 –luvun alkupuolella Laukkaset Juvalla siirtyvät Mäköiskylään, josta sukujuontona jatkuu Juvan Laukkasten sukuhaara.

Kirjassa on luettelo Laukkasten asuinpaikoista ensimmäisissä asiakirjoissa. Laukkaset ovat jättäneet paikannimiä pitkin Savoa ja Karjalaa: Laukkalan kylä sijaitsee Pielavedellä ja toinen Laukkala jäi rajan taa Jääskeen. Nykyisen Savonlinnan alueella on kaksi Laukansaarta, sekä Laukkalan taloja, Laukanniittyjä ja Laukanahoja sijaitsee siellä täällä Savossa ja Karjalassa.
Nyt valmistuneen kirjan pohjalta sukuhaarat voivat jatkaa sukujen selvittämistä kirkonkirjojen ja muiden lähteiden perusteella. Sukuseuran tavoitteena on ollut luoda perusta sukuhaarakohtaisten sukukirjojen toteutukselle.

Vesireittejä vastavirtaan -kirjan on kirjoittanut sukuhistorioiden tutkija FM Ari Kolehmainen Juvalta. Hän on kirjoittanut aiemmin Kolehmaisten sukukirjan.
Ari Kolehmainen on perehtynyt DNA-tutkimuksen käyttöön sukututkimuksessa. Kirjan loppuosaan on Parikkalan Kinnarniemen sukuhaaraa edustava sukuneuvoston jäsen Antti Laukkanen kirjoittanut Laatokan-Karjalan ja Karjalan Kannaksen Laukkasia käsittelevän osuuden.
Antin juuret menevät äidin puolelta myös Kurkijoen Laukkasiin.

Laukkasten sukuseura
Laukkasten sukuseura pitää joka kolmas vuosi sukukokouksen, ja seuraava sukukokous järjestetään kesällä 2021 Lahdessa. Seura julkaisee omaa jäsenlehteä kahdesti vuodessa, tuottaa ja myy suvun tunnuksia, ylläpitää seuran internetsivustoa (www.laukkaset.org) sekä tekee ja kokoaa sukututkimustietoa. Laukkasten omassa Facebook–ryhmässä on yli 300 jäsentä.
Laukkasten sukuseuran perustana on sukunimi. Niinpä seuraan kuuluu eri esi-isistä polveutuvia Laukkas-sukuja. Seuran jäseniksi voivat liittyä kaikki Laukkaset ja Laukkasista polveutuvat. Laukkasten esi-isät ovat asuttaneet pääosin Itä-Suomea, ja moni Laukkanen tunnustautuu savolaiseksi.
Sukuseuran puheenjohtaja on juvalainen kunnallisneuvos Heikki Laukkanen.
Väestörekisterin mukaan Laukkanen-nimisiä asuu Suomessa yli 6000. Sukuseuralla on 720 jäsentä. Seuran toimintaa johtaa kymmenen jäsenen muodostama sukuneuvosto.
Kirja on tilattavissa Laukkasten sukuneuvoston jäseneltä Leo Laakolta, os. Latvakuja 2, 16300 Orimattila, p. 040 3237475, email: leo.laakko@gmail.com.

 

Sukukirjan kirjoitti juvalainen sukututkija Ari Kolehmainen.

 

Viikon kysymys

Koronavirus jatkaa leviämistään - pelkäätkö koronavirusta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...