0

Mitä mieltä olet verkkokalastuksesta saimaannorpan reviireillä – vastaa kyselyymme!

Mitä mieltä olet verkkokalastuksesta, kalastusrajoituksista ja kalastuksesta yleensäkin saimaannorpan reviireillä?

Ovatko nykyiset kalastusrajoitukset riittäviä?

Pitää verkkokalastusta edelleen kiristää, kuten esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt esittävät?

Vastaa kyselyymme verkkosivuillamme!

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ely-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Norppakanta on nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Saimaannorpan suojelustrategian kannan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on kalastusta säänneltävä myös asetus- ja sopimuskauden jälkeen, joten kalastuksen sääntelytoimenpiteiden suunnittelu on tarpeen aloittaa seuraavalle viisivuotiskaudelle.

– Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmän tulee arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tulee selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää.  Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.

– On tärkeää, että työryhmä on laajapohjainen ja siinä on vahva alueen edustus. Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelussa onnistumista, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Työn yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella.

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.

Saimaannorppien määrä on viimeisten tietojen mukaan kasvanut yli 400 yksilöön.

 

PItääkö mielestäsi saimaannorpan esiintymisalueille julistaa kaikkinainen verkotuskielto?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Kommentteja aiheesta “Mitä mieltä olet verkkokalastuksesta saimaannorpan reviireillä – vastaa kyselyymme!

  • 11.11.2019 at 01:34
    Permalink

    Verkkokalastus on eläinrääkkäystä. Se pitää kieltää kokonaan. Suomi ja Venäjä ainoita länsimaita joissa se yhä laillista. Perusteltua ei niissäkään.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...