0

Kunnostamistarpeita kartoitetaan – tavoitteena on Jukajärven ja Kuhalammen  vedenkorkeuksien vakiinnuttaminen

Etelä-Savon ely-keskus ja Juvan kunta selvittävät kyselyn avulla vesistön käyttäjien näkemyksiä Juvan Jukajärven ja Kuhalammen tilasta ja vedenkorkeuksista.

Kyselyssä kartoitetaan vesien tilassa ilmenneitä ongelmia sekä vedenkorkeudesta aiheutuneita haittoja.

Tavoitteena on selvittää Jukajärven vedenkorkeuden vaihteluille sopivat tasot, jotka vastaavat nykyisiin virkistyskäytön ja vesiluonnon tarpeisiin. 

Sähköiseen kyselyyn voi osallistua 31.1.2020 saakka Juvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.juva.fi.

Vastauksia toivotaan mahdollisimman paljon Jukajärven ja Kuhalammen rannanomistajilta ja vesistön käyttäjiltä. Myös Polvijoen vesistön käyttäjät voivat vastata kyselyyn.

Kysely on osa Jukajärven ja Kuhalammen nykytilan selvitys- ja kunnostushanketta sekä Jukajärven pohjapadon suunnitteluhanketta. Hankkeiden vetäjänä toimii Juvan kunta, joka on saanut hankkeisiin tukea ely-keskuksen harkinnanvaraisista avustuksista.

Kunnostushankkeen tavoitteena on suunnitella valuma-alueella ja kohdevesistöissä toteutettavia kunnostustoimenpiteitä, jotka parantavat kohdevesistöjen tilaa ja edistävät niiden virkistyskäyttöä. 

Hankkeessa selvitetään Jukajärveen ja Kuhalampeen tulevaa kuormitusta ja vesistöjen nykytilaa, määritetään kunnostuksen tarvealueet sekä laaditaan kunnostuksen yleissuunnitelma. 

Jukajärven vedenpintaa laskettiin vuonna 1964 maanviljelyn tarpeita ajatellen. Jukajärveä on säännöstelty sen jälkeen Jukajärven järvenlaskuyhtiön toimesta Polvijoen säännöstelypadolla.

Nykyisellään pato vuotaa ja on huonokuntoinen. Pohjapadon suunnitteluhankkeessa selvitetään, voisiko nykyisen säännöstelypadon korvata pohjapadolla.

Tavoitteena on Jukajärven vedenkorkeuksien vakiinnuttaminen sopivalle tasolle. Samalla voitaisiin kunnostaa Polvijokeen luonnonmukainen koskiuoma vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi sekä kunnostaa koski kalojen lisääntymis- ja poikasalueiksi.

Kommentteja aiheesta “Kunnostamistarpeita kartoitetaan – tavoitteena on Jukajärven ja Kuhalammen  vedenkorkeuksien vakiinnuttaminen

  • 21.1.2020 at 22:06
    Permalink

    Nykyinen korkeus hyvä, jos pintaa nostetaan tulee ongelmia alaville paikoille rakennetuille rakennuksille. Nekin rakennettu lupien mukaisesti, esin mökkimme.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Joko lunta on tarpeeksi vai vieläkö sitä saisi sataa lisää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...