Pohjois-Savon ely-keskus jakoi runsaat miljoona euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista

Pohjois-Savon ely-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin

Juvan Lehti

Pohjois-Savon ely-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksina kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja kalatalousaluetoimintaan.

Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Edellä mainittujen varojen lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselle eduskunnan sille osoittaman 100 000 euron suuruisen erillismäärärahan kalastuksen valvontatoimenpiteisiin.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä. Avustusten lisäksi ely-keskukset jakavat vuosittain hakemuksetta korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä.

Järvi-Suomen 55 kalatalousaluetta saivat vuodelle 2019 yhteensä 572 794 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Uuden vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain mukaisesti muodostetut kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalueet korvasivat aiemman lain mukaiset kalastusalueet. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä toiminnan alkuvuosien tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus.

Kalastonhoitomaksuilla tuetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Avustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö. Vuonna 2019 Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Järvi-Suomeen tukea 155 hankkeelle yhteensä noin 687 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaisrahoituksesta oli keskimäärin noin 60 %. Avustusta haettiin yhteensä noin 999 000 euroa 175 eri hankkeeseen. Vuoden 2019 haun erityispainopisteinä olivat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat), kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta.

Vuonna 2019 hakuaika oli poikkeuksellisesti koko vuoden jatkuva, ja joulukuussa saapuneet viimeiset hakemukset ratkaistaan vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 avustushaku on parhaillaan avoinna 28.2.2020 saakka.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–64-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 euroa/päivä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kautta, tietyissä Metsähallituksen palvelupisteissä sekä R-kioskeilla. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden. Lehden mukana tulee kalastuskortti.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka