0

Essote valmistautuu monin keinoin koronan tuloon – maanantaista lähtien Juvan hyvinvointikeskusten vastaanotto jaetaan infektiopotilaiden ja muiden potilaiden alueeseen

Epidemian tilanne Essoten alueella on pääpiirteittäin ennallaan. Keskussairaalan potilaiden ja tartuntojen määrään ei ole tullut juurikaan muutoksia.

Päähuomio epidemian järjestelyissä on keskittynyt Essoten terveyspalvelujen. Hyvin paljon tapahtuu myös muilla kuntayhtymän vastuualueilla.

–    Paljon valmistautumista tapahtuu kaikkialla. Olemme koonneet tähän tietoa eri vastuualueidemme asioita. Viranomaisyhteistyötä tehdään tiiviisti. Kiitän lämpimästi jo nyt henkilöstöämme ihailtavasta tarmosta, jolla vaikeaa tilannetta on otettu haltuun, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

 –          Mikkelin keskussairaalan jakaminen kahteen osaan on pääpiirteittäin viety loppuun. Keskussairaalaan on varattu infektiopotilaille erillinen osa ja näin turvattu muiden potilaiden tilat puhtaaksi. Sairaala on valmis ottamaan kasvavia potilasmääriä, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Samanlainen jako on tekeillä myös muilla hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa Mikkelin ulkopuolella. Jakojen tarkoituksena on tuottaa eri potilasketjut ja -reitit hengitystieinfektioihin sairastuneille myös keskussairaalan ulkopuolella.

Maanantaista 23.3. lähtien Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskusten vastaanotot on jaettu K- ja P-alueeseen eli infektiopotilaiden ja muiden potilaiden alueeseen. Molemmille vastaanotoille on oma sisääntulo. Henkilöstö toimii kahdessa ryhmässä.

Ristiinan hyvinvointiasemalle infektiopotilaiden oma vastaanotto tulee myöhemmin ensi viikolla.

Koska järjestely vaatii henkilöstöä, joudutaan iltavastaanottoa supistamaan hyvinvointikeskuksissa. Näiden hyvinvointikeskusten vastaanotot ovat auki ensi maanantaista lähtien klo 8-16.

Asiakkaita pyydetään soittamaan aina ennen vastaanotoille saapumista 116 117.

–    Olemme Essotessa ja siten myös perhe- ja sosiaalipalveluista siirtäneet henkilöstöä eri toimipisteistä sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kiireellisiin tehtäviin. Mahdollisimman paljon asiakas- ja potilastyötä hoidetaan etäpalveluna (puhelin, netti). Kiitän henkilöstöä joustavuudesta, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Neuvoloiden palvelut on keskitetty Mikkelin Perhetaloon 17.3. alkaen ja kulku neuvolaan käy Porrassalmenkadun puolelta, ovikelloa soittamalla.

Neuvolassa tehdään äitiysneuvolaa ja alle vuoden vanhojen lasten tarkastukset sekä raskaudenkeskeytykset. Keskitetty neuvolapuhelin palvelee koko Essoten aluetta. Kouluterveydenhuollon puhelut on ohjattu neuvolan numeroon.

Myös sähköinen kiireettömän yhteydenoton lomake käytössä Essoten sähköisissä palveluissa (Omahyvis).

 Oppilashuollon psykososiaaliset palvelut toimivat etänä eli puhelimitse ja videovisitin kautta. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse. He myös ovat itse aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin, erityisesti niihin, joihin heillä on aikaisemmin ollut asiakassuhde.

Psykologin tutkimuksia ja muutakin psykologien vastaanottoa toteutetaan edelleen.

Opiskelijoille on tällä hetkellä sairasvastaanottoa edelleen Xamkilla, Esedulla ja Mikkelin lukiolla. Jos kehyskuntien lukiolainen tarvitsee palvelua, niin voi kääntyä oman kotikuntansa hyvinvointiaseman tai -keskuksen vastaanoton puoleen. Alle 20-vuotiaiden maksuttomien ehkäisyvalmistelujen jakelu tapahtuu keskitetysti Xamkin Mikkelin toimipisteestä.

 Perhe- ja sosiaalipalvelut on järjestänyt psykososiaalista tukea omille asiakasryhmilleen: kuraattoreiden palvelu toteutetaan pääasiassa etänä (puhelin tai videovisit), mutta tapaamisia on sovittamissa myös Essoten toimitiloissa tapahtuviksi. Psykologit tutkivat ja tapaavat vain terveitä asiakkaita sovitusti.

 Myös lastensuojelu ja aikuissosiaalityö toimivat, mutta mahdollisuuksien mukaan etäpalveluina. Kotikäyntejä tehdään vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa.

 –          Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta on mullistunut monin tavoin. Henkilökunta on toiminut loistavasti tässä poikkeustilanteessa, mistä kiitokset. Erityisen lämmin kiitos myös kaikille, jotka ovat tarjonneet apua. Yhteistyössä on voimaa, sanoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Palveluohjaus toimii rajoitetusti, koska osa henkilökunnasta on kentällä auttamassa kotihoitoa ja asumisyksiköitä. Puhelinneuvonta toimii edelleen numerossa 015 211557. Välttämättömät kartoitus- ja kotikäynnit toteutetaan.

Omaishoidossa toimii keskitetty numero 044 351 6683.

Perhehoitajia ohjeistetaan ajantasaisesti. Perhekodeissa on vierailukielto, mutta kiertävien perhehoitajien kotikäynnit jatkuvat normaalisti.

Geriatrinen vastaanotto ja muistineuvo on suljettu.

Päivä- ja työtoiminnat on suljettu jokaisessa kunnassa. Kehitysvammaisten asukkaiden työtoiminta pyritään järjestämään asumisyksiköissä. Asiakkaiden yksilölliset tilanteet arvioidaan muutokseen liittyen.

Osa päivätoiminnan työntekijöistä jalkautuu koteihin omaishoitajien avuksi ja osa jää toteuttamaan asiakkaiden pesupalvelua, koska kaikilla asiakkailla ei ole kotona pesumahdollisuutta.

Kotiin vietävät palvelut pyritään järjestämään normaaliin tapaan. Yhteistyötä tehdään yritysten, eri järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäresursseja on tarvittu kasvavaan asiakastarpeeseen ja henkilökuntavajeeseen.

Alueen kaikissa asumispalveluiden yksiköissä mukaan lukien jaksohoitoyksiköt on vierailukielto, lukuun ottamatta saattohoitopotilaiden luona vierailuja. Tästä on annettu ohjeistus 14.3.2020. Aina ennen saattohoitopotilaan luo saapumista tulee olla yhteydessä kyseiseen palvelutaloon. Läheisiin on syytä pitää muutoin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse.

Koko Essoten alueen jaksohoitoyksiköiden omaishoitojaksot pyritään järjestämään kotona kotiin annettavien palvelujen turvin kaikille niille, joille se on mahdollista. Jos kotona ei pärjätä, Moison C-taloon sairaalan tiloista siirtyvässä yksikössä hoidetaan edelleen jaksohoitoasiakkaita ja ne ikäihmiset, jotka eivät pärjää kotona.

Yhteydenotot näissä asioissa tulee tehdä palveluneuvoon 015 211 557.

 

 

Viikon kysymys

Korona nostaa nyt päätään Juvan naapurissa Mikkelissä. Huolestuttaako?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...