0

Essote lähetti Itä-Savoon uuden esityksen sairaaloiden työnjaosta – ”Olemme valmiita myös keskusteleman sote-johdon sijainnista”

Etelä-Savo liikahtelee kohti keskussairaaloiden työnjakoa.  Maakuntaa horjuttaneessa kiistassa Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden työnjaosta on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten puolelta muotoiltu uusi esitys Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterille ja sen omistajakunnille.
– Olemme uudessa esityksessä pyrkineet avaamaan lukkiutuneen tilanteen tekonivelleikkausten suhteen ja esittämään toimia, joilla Savonlinnan keskussairaalan toimintaa vahvistetaan. Olemme valmiita myös keskusteleman sote-johdon sijainnista siten, että se jakautuu tulevassa maakunnassa yhdenvertaisesti Etelä-Savon eri kaupunkeihin, kuvailee ehdotuksen uusia piirteitä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Esityksen lähtökohta on, että Etelä-Savon maakunnassa on kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitävää keskussairaalaa, joista toinen on Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa.
– Savonlinnalle tärkeän päivystyksen säilyttämiseksi nykytasolla Mikkelin keskussairaalasta kohdistetaan sinne huomattavat tukitoimet, jotka takaavat hyvät erikoissairaanhoidon palvelut. Rahassa mitattunakin tukitoimet ovat useamman miljoonan luokkaa, Kortelainen kertoo.

Etelä-Savon sote-kuntayhtymille ja myöhemmin sote-maakunnalle ehdotukseen perustuvista toimista koituva säästöpotentiaali on arvioitu 5,5 miljoonaksi euroksi, josta neljä miljoonaa Itä-Savon Sosterille ja 1,5 miljoonaa euroa Essotelle. Säästöt syntyvät, kun kalliista ostopalveluista voidaan luopua ja muuttaa toiminta kuntayhtymien ja myöhemmin maakunnan sisällä omaksi työksi.

 

Työnjako-ongelmien ytimessä ollut kiista tekonivelleikkauksista on ratkaistu uudella tavalla. Esityksen mukaan Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan toimintaa tekonivelortopedien työpanoksella siten, että Savonlinnan nykyiset vuotuiset 200-250 lonkan ja polven tekonivelkirurgista leikkausta voidaan hoitaa keskussairaalalääkärien toimesta.
Tämä tuo merkittäviä säästöjä verrattuna ostopalvelulääkärien käyttöön. Tekonivelortopedien työpanosta Savonlinnan keskussairaalassa voidaan lisätä, mikäli potilasmäärä kasvaa.

Mikkelin keskussairaalassa toteutetaan muutoin keskittämisasetuksen 7 §:n mukaiset ja volyymiehdoiltaan riittävät polven ja lonkan elektiiviset tekonivelleikkaukset. Lukumäärältään tämä tarkoittaa noin 500-600 leikkausta.
– Esityksemme hienoin puoli on, että sen toteutus voidaan aloittaa kuntayhtymien omina toimenpiteinä vaikka tänä vuonna. Tekonivelratkaisu edellyttää valtiovallan puolelta muutoksia keskittämisasetukseen, jotta leikkauksia voidaan toteuttaa Savonlinnassa. Sote-uudistuksen vauhdittamiseksi arvelen, että sosiaali- ja terveysministeriöstä löytyy halukkuutta ratkaista pulmamme, Kortelainen sanoo.

 

Esitys toimitettiin avoimen kirjeen muodossa maanantaina 29.6. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin lisäksi sen omistajakunnille. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok), hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk), hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd) sekä Kortelainen, joka on myös Etelä-Savon maakuntavalmistelun johtoryhmän puheenjohtaja.
– Esityksessä on pyritty vastamaan kaikkiin niihin toiveisiin, joita Itä-Savon puolelta on esitetty. Esimerkiksi Etelä-Savon maakuntahallinnon ylimmän sote-johdon ja laajojen sote-palvelualueiden johdon ensisijaisia toimipaikkoja tullaan hajasijoittamaan tasapuolisesti maakunnan kaupunkikeskuksiin, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Kietäväinen.

Kortelaisen mukaan sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa vahvistaa myös Kuopion yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen eheyttä erityispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti ja sen eheys varmistetaan.
– Maakunnan hajottaminen hallituksen esityksen mukaisesti voi johtaa maakunnan osien suuntautumiseen pois nykyiseltä KYS:n erityisvastuualueelta. Nyt esitetty malli vahvistaa yliopistollista sairaalaa eikä myöskään sulje mitenkään pois Savonlinnan keskussairaalan kehittyvää yhteistyötä sen kanssa, Kortelainen tähdentää.

 

Työnjaon muita yksityiskohtia esityksessä on muun muassa se, että Savonlinnassa toteutetaan myös Mikkelin keskussairaalan urologian, verisuonikirurgian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärien poliklinikkakäyntejä ja leikkaustoimenpiteitä toteutetaan vähintään yhden miljoonan euron arvosta.
Esitykseen kuuluu lisäksi se, että Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan kirurgian päivystystä ohjaamalla kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnaan 6-12 kuukauden jaksoiksi ja tarjoamalla leikkaushoidon Mikkelissä Savonlinnan keskussairaalan niille päivystyspotilaille, joille hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi tarvitaan päivystysleikkaushoito 24 tunnin sisällä.
Etelä-Savon maakunnan neurologinen vuodeosastohoito, synnytystoiminta, vaativan kuntoutuksen osastohoito ja sekä päihdekuntoutushoito taas toteutetaan esityksen mukaan oman maakunnan palveluissa. Nykyisin ostetaan KYS:sta edellä mainittuja erikoissairaanhoidon palveluja, jotka voitaisiin toteuttaa maakunnassa.
Etelä-Savon maakunnan psykiatrinen tahdonvastainen osastohoito toteutetaan esityksessä nykyiseen malliin oman maakunnan sairaalassa Mikkelissä. Mikkelin keskussairaalan yhteyteen on rakenteilla uusi mielen ja kuntoutuksen talo, joka korvaa nykyisen Moision sairaalan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Parasta kesässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...