0

Heikki Laukkanen on Jukajärviyhdistyksen uusi puheenjohtaja – varapuheenjohtajaksi Jukka Kietäväinen

Jukajärviyhdistyksen vuosikokouksessa 27.7. valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Heikki Laukkanen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kietäväinen. Hallituksen jäseninä jatkavat Harri Kainulainen, Liisa Nahkala ja Jorma Hangas. Uutena hallituksessa aloittaa Markku Lampinen.

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja parantaa Jukajärven vesistöalueen kokonaiskuntoa. Onhan Jukajärvi Juvan keskeinen vesi-, virkistys- ja matkailu- sekä kalastusalue, joten on tärkeätä säilyttää järven tietty luonnontila ja toisaalta pitää alue mahdollisimman hyvin virkistyskäyttöön soveltuvana. Yhdistyksen tavoitteena on niittää Jukajärven alueella 30-40 hehtaaria ELY-keskuksen kanssa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi järven alueella asuvia kannustetaan omatoimiseen niittoon.

Yhdistys pitää tärkeänä järven vedenpinnan pitämistä mahdollisimman vakiona, jonka vuoksi on tärkeätä varmistaa toimiva ja kunnollinen pato Polvijoen alkupäässä. Nykyinen lankkupato on yhdistyksen mielestä hyvin riskialtis. Yhdistys on myös huolestunut Kuhalammen ja Pappilanjoen huonosta kunnosta, koska jokea pitkin Jukajärveen tulee muun muassa humusta.

Kunnan talvella kuntalaisille tekemän kyselyn tulosten läpikäynti ja saadun palautteen huomioimista vesistöalueen kehittämisessä yhdistys pitää tärkeänä.
Yhdistyksen tiedote jäsenille ja rannan asukkaille toimitetaan elokuussa. Henkilöjäsenmäärä on 50 ja jäsenmaksu pidetään entisen suuruisena eli 30 € per jäsen. Yritysten ja yhteisöjen toivotaan myös osaltaan tukevan yhdistyksen toimintaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Satokausi on jälleen täällä. Miten hankit käyttämäsi marjat, sienet, vihannekset ja juurekset?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...