0

Kemera-varoja oli käytetty elokuun lopussa reilusti viime vuotta enemmän – ”Taimikon varhaishoidon lisääntyminen on todella hyvä asia”

Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 miljoonaa euroa, mikä oli 8 prosenttia viime vuotta enemmän. Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tukemiseen. 

Puuntuotannon Kemera-tuen käyttö on kasvanut eniten nuorten metsien hoitotöissä. Nuoren metsän hoitoon on maksettu tukea viidennes edellisvuotta enemmän ja taimikon varhaishoitoon puolitoista kertaa edellisvuotta enemmän. Metsäteiden ja suometsänhoidon maksut ovat puolestaan vain reilu puolet viime vuoden tasosta.  

– Taimikon varhaishoidon lisääntyminen on todella hyvä asia. Se tietää hyvää metsien kasvulle. Tukivarat kyllä riittävät kasvaviinkin työmääriin. Metsätietöiden ja suometsän hoidon työt eivät ole takavuosien vauhdissa. Varsinkin Pohjois-Suomessa tukien käyttö on supistunut näissä töissä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Puuntuotannon Kemera-tukivaroja on kulunut puolitoistakertaa viime vuotta enemmän Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Viime vuotta vähemmän tukivaroja on käytetty puolestaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.  

Koko vuodelle puuntuotannon Kemera-varoja on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna puuntuotannon varojen käyttö päätyi 49 miljoonaan euroon. 

Elokuun loppuun mennessä metsäluonnonhoidon tukivaroja oli käytetty 4,9 miljoonaa euroa, mikä on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tästä tukisummasta 88 prosenttia oli ympäristötukia ja 12 prosenttia luonnonhoitohankkeiden rahoitusta. Koko vuodelle metsäluonnonhoidon varoja on käytettävissä 7,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna varojen käyttö päätyi 5,8 miljoonaan euroon. 

Metsänomistajat ovat suunnitelleet Kemera-töitä tammi-elokuussa kaikkiaan viidenneksen viime vuotta enemmän, yhteensä noin 42,7 miljoonan euron arvosta.  

Nuorissa metsissä on suunniteltu töitä Kemera-tuella kolmannes viime vuotta enemmän. Metsäteiden rakentamista ja perusparannusta on sen sijaan suunniteltu kymmenesosa viime vuotta vähemmän. Terveyslannoitusta ja suometsien hoitoa on suunniteltu hieman viime vuotta enemmän.

Viikon kysymys

Hirvenmetsästyskausi alkoi 10. lokakuuta. Onko suunnitelmissasi suunnata tämän syksyn aikana hirvimetsälle?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...