Susijahdin suunnittelu etenemässä – Metsästäjäliitto: suden kannanhoidollinen metsästys on aloitettava seuraavalla metsästyskaudella

Metsästäjäliitto edellyttää, että suden kannanhoidollinen metsästys on ehtojen täyttyessä oltava mahdollista talvella 2021-2022. Kanta-arvion tekemiseen liitto esittää kannustimia. Liiton mielestä

Metsästäjäliitto edellyttää, että suden kannanhoidollinen metsästys on ehtojen täyttyessä oltava mahdollista talvella 2021-2022. Kanta-arvion tekemiseen liitto esittää kannustimia.

Liiton mielestä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) äskettäinen lausunto julkisuudessa ja maa- ja metsätalousministeriön marraskuinen tiedote osoittavat, että suden kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021–2022, mikäli susikanta ylittää määriteltävän suotuisan suojelun tason.

−Tämä on odotettu ja iso uutinen Suomen metsästäjäkunnalle. Liitto on työskennellyt asiassa hartiavoimin vuosia kotimaassa ja kansainvälisesti. On tärkeätä, että maakuntien vaikea susitilanne on ministeriössä kuultu, asetetussa työryhmässä on luotu ratkaisumalli ja kannanhoidollisen metsästyksen toteutukselle on nyt asetettu selkeä aikataulu.

–  On varmistettava, että suden kannanhoidollinen metsästys voi ehtojen täyttyessä alkaa vuoden päästä, korostaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys.

– Metsästys on tärkeä osa muiden suurpetojen kannanhoitoa ja se on myös osa susikannan hoitosuunnitelmaa. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, minkä arvioimiseksi Suomen on määriteltävä suotuisan suojelutason raja-arvo, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä.

Tällä hetkellä susikannan suojelutason arviointi perustuu kuuden vuoden välein tehtävään luontodirektiivin mukaiseen menettelyyn. Kun suotuisan suojelutason raja-arvo on määritetty, voidaan vuosittain kanta-arvion julkistamisen yhteydessä todeta, onko susikanta suotuisalla suojelutasolla vai ei.

–Susikannan ylittäessä raja-arvon metsästys voitaisiin sallia lupaehtojen puitteissa kuitenkin niin, että metsästyksen jälkeen kanta on edelleen suotuisalla suojelutasolla, toteaa valmisteluryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsästäjäliitto pitää valitettavana, että metsästystä ei voida aloittaa tänä talvena ilmeisestä tarpeesta huolimatta. Uhkaa ja vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin tarvitaan pikaisesti kuitenkin nykyistä tehokkaammat ratkaisut.

Ruotsissa suden suotuisan suojelun tasoksi on määritelty hiljattain 300 sutta ja 30 laumaa. Kannanhoidollinen metsästys alkaa naapurimaassa tänä talvena. Suomessa on tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion ennustemallin mukaan 262−366 sutta ja 29−41 laumaa 90 prosentin todennäköisyydellä.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka