Mielipide: Armotonta menoa kirkon johtoportaassa – ”Piispa Seppo Häkkisen perusteet velvoittaa Juvan seurakunta liitokseen ovat pöyristyttäviä”

Kun esitys Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien yhdistymisestä viime kesänä tyssäsi Juvan kirkkovaltuustossa, kävi sen jälkeen täsmälleen kuten silloin arvelin.

Kun esitys Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien yhdistymisestä viime kesänä tyssäsi Juvan kirkkovaltuustossa, kävi sen jälkeen täsmälleen kuten silloin arvelin. Asia ei tule jäämään tähän.

Niinpä tuomiokapituli on 12.1. pitämässään istunnossa päättänyt aloittaa uuden selvityksen.

Aiempi selvitys olisi ollut mahdollista tehdä Juvan seurakunnalla myös itsenäisesti. Näin ei tehty. Tehtävään valittiin Sami Lahtiluoma Kirkkopalveluista.

Lahtiluoman selvitystä pidän osittain asenteellisena ja jääviyden kannalta jopa kyseenalaisena. Selvitys olisi pitänyt teettää täysin ulkopuolisella taholla, eikä kirkon hallintoon tiiviisti kytköksissä olevalla Kirkkopalvelujen selvitysmiehellä. Näin ei tehty.

Lisäksi Lahtiluoman päätöksenteon pohjaksi toimittama materiaali oli osittain ”toisinajattelijoita” leimaava. Kun Juvan seurakunnan kohtaloa käsiteltiin enteellisesti hautaustoimiston toimistossa 20.11.2019 Sami Lahtiluoman selvityksen pohjalta, syntyi kirkkovaltuuston kokouksessa erikoinen keskustelu. Tämä johti lopulta neljän valtuutetun jättämään kirjalliseen huomautukseen kokouksen kulusta ja asiallisuudesta sekä yhteen valitukseen hallinto-oikeuteen.

Jälkeenpäin Juvan seurakunnan oma sielunhoidon taso petti pahasti ja asiaa ei purettu myöhemmin millään tavalla. Asia siunattiin ja haudattiin.

Julkisuuteen annettu kuva siitä, että kaikki kirkkovaltuutetut olisivat olleet yhtä mieltä siitä, että Juvan seurakunta tulee olla itsenäinen, on vähintään harhaanjohtava.

20.11.2019 pidetyssä kokouksessa tuotiin muutamien valtuutettujen taholta esille muun muassa Juvan seurakunnan taakanjakovelvollisuus. Vedottiin myös siihen, että kyse on vain selvityksestä ja yhteistyön kartoittamisesta. Lahtiluoman esitys oli kuitenkin selvä. Kirjoitetun ymmärtäminen olisi kertonut myötäeläjille, että kyseessä on selkeä liitoshanke. Äänestyksen jälkeen päätettiin lähteä vain selvitykseen mukaan. Mutta pikkusormi oli jo annettu.

Tämä myönteinen liitosmieliala eräiden kirkkovaltuutettujen keskuudessa muuttui ratkaisevasti vasta sen jälkeen, kun Juvan Lehti julkaisi mielipidemittauksen Juvan seurakunnan itsenäisyydestä. Sen mukaan noin kolme neljästä vastaajasta oli itsenäisyyden säilyttämisen kannalla.

Tämä hämmentävä tosiasia paljastui kaikille kirkkovaltuuston yhteispalaverissa Ristinsalissa 13.2.2020. Tein palaverista tarkat muistiinpanot, enkä osallistunut keskusteluun.

Koko prosessiin liittyy mielenkiintoisia ristikkäisyyksiä. Sami Lahtiluoma pesi kirkkohallinnon kädet ja totesi muun muassa sen, että aloite ensimmäisestä yhteenliittymän selvittämisestä on alkujaan lähtöisin kirkkoherroista.

Piispan erityisavustaja Kalervo Rönkön vastaus minulle puhelimessa 25.1.2021 tuki Lahtiluoman lausuntoa. Selvitystyö oli vapaaehtoinen. Kirkkoherra Sirkka Pylkkänen on kertonut olevansa asiassa puolueeton.

Ristinsalissa eräät valtuutetut vaativat jopa Juvan kunnan johtoa ja luottamushenkilöitä asettumaan liitoshankkeen taakse. Eräiltä on riittänyt kiinnostusta kysellä jopa Juvan, Puumalan, ja Sulkavan kuntaliitoksen perään. Nyt eletään taktisesti eri aikaa.

Juvan kirkkoherran lähettämästä tiedotteesta 12.1.2021 paljastuu kuvio, jossa vihjaillaan suoraan kirkkohallituksen yksipuolisella päätöksellä, mikäli Juvan kirkkovaltuusto jatkaa ”kapinointiaan”. Nyt takana liitokseen patistamisessa on käytännön tasolla tuomiokapituli.

Nykyisen saadun tiedon mukaan lausunnot saatuaan kapituli arvioi jälleen tilannetta ja lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.

Sitten kirkkohallitus ratkaisee asian. Kirkkohallitus ratkaisee asian myös siinä tapauksessa, että kirkkovaltuusto ei puoltaisi aloitetta. Tätä kirkkohallituksen roolia ei mainita tuomiokapitulin tiedotteessa.

Pylkkänen kertoo, että uusi jatkoselvityshanke tuli yllätyksenä. Paljon mahdollista. Tulihan myös Porkkalan palautus aikoinaan herroille yllätyksenä.

Lääninrovasti, kirkkoherra Pylkkänen toimii piispan työtoverina. Piispa Seppo Häkkinen istuu vuorostaan kirkkohallituksessa. Kun Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli tekee joskus aikanaan päätöksen Juvan seurakunnan kohtalosta, tuo päätös tulee menemään sukkana läpi kirkkohallituksessa.

Piispa Seppo Häkkisen perusteet velvoittaa Juvan seurakunta liitokseen ovat pöyristyttäviä.

Piispan mukaan Juvan seurakunnan taloudellisen tilanteen muuttumisesta kertoo kolmen kirkkovaltuutetun tekemä valtuustoaloite seurakuntapastorin viran lakkauttamisesta sekä Juvan seurakunnan jäsenmäärän varsin suuri pieneneminen vuonna 2020.

Talouden ennakoinnin ja suunnittelun suhteen asia on täsmälleen päin vastoin mitä piispa väittää. Juvan seurakunta toimii siis vastuullisesti taloutensa hoidossa.

Valtion taholta kriisikunnalle annetaan alijäämän ja taloutensa parantamiseen aikaa.

Kirkko tuntuu tässä suhteessa olevan armoton. Tuossa ja muussakin edellä mainitussa suhteessa kirkollisten luottamustoimien hoitaminen on minulle outoa. En halunnut mukaan. Mutta hiippakunnan dekaania siteeraten: tähän minut on nyt laitettu.

Reijo Paunonen

Kirkkovaltuutettu

Juva

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka