Juvan kunnan tulos osoittaa 750 000 euron ylijäämää – positiivisen tuloksen mahdollistivat tiukka kulukuri omissa toiminnoissa sekä valtion koronatuet

Martti Talvela -kampus käynnisti toimintansa torstaina 7. tammikuuta. Kuva: Kari Toiviainen.

Juvan Lehti

Juvan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 750 000 euron ylijäämää. Positiivisen tuloksen mahdollistivat etenkin tiukka kulukuri omissa toiminnoissa sekä valtiolta saadut koronatuet. Tulosta heikentävät alaskirjaukset reilut 2,6 miljoonaa euroa, joita tehtiin muun muassa Martti Talvela –kampuksen valmistumisen myötä tyhjilleen jääneistä rakennuksista.

Kunnanjohtaja Mervi Simoska toteaa tiedotteessam että vuosi 2019 oli kunnille heikko. Heikolta talouspohjalta käynnistynyttä vuotta 2020 ei yhtään helpottanut kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttanut koronapandemia. Sen torjumiseksi asetettiin rajoituksia ja tehtiin toimia, joilla oli merkittäviä vaikutuksia myös kuntiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi sivistyspalveluissa pandemian takia jouduttiin koko ajan sopeuttamaan ja muuttamaan toimintoja lyhyelläkin varoajalla.

– Vuosi 2020 oli varmasti kaikille raskas. Koko vuotta leimasi ennustamattomuus. Jatkuvasti piti olla valmiina tekemään muutoksia koronan leviämisen estämiseksi. Tämä oli ymmärrettävää, mutta kuormitti etenkin henkilöstöä, Simoska sanoo.

Juvalla käytiin keväällä 2020 yhteistoimintaneuvottelut koronarajoitusten aiheuttamien toiminnallisten muutosten takia. Lomautukset olivat viimeinen vaihtoehto, ja niihin ei onneksi juurikaan jouduttu.

– Kyllä kaikki ovat joutuneet joustamaan ja kestämään epävarmuutta. Valitettavasti vieläkään ei tilanne näytä helpottuvan, mutta noudattamalla ohjeita ja rajoituksia uskon, että kyllä me tästä yhdessä selviämme, toteaa Simoska.

Koronavuosi haasteistaan huolimatta pakotti kehittämään toimintaprosesseja. Muun muassa Juvalla kunnan kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Siitä on tullut vakiintunut toimintatapa kaikissa kunnan toimielimissä. Kouluttautuminen onnistui myös etänä, ja sekin jäänee osaksi koulutusvalikoimaa.

Simoskan mukaan vuonna 2020 maamme kunnat paransivat tuloksiaan huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Iso ansio tässä oli valtion kuntiin kohdistamilla koronatuilla, joiden oikeellisuutta ovat monet pohtineet.

– Pitää muistaa, etteivät kuntatalouden haasteet ole poistuneet minnekään, vaan edelleen on talouden ja toiminnan sopeuttaminen välttämätöntä, Simoska muistuttaa

– Koronasta toipuminen kestää vielä pitkään. Kuinka pitkään, sitä on erittäin vaikeaa ennakoida, hän jatkaa.

Vuonna 2020 kuntien toimintakulut kasvoivat ennakkotietojen mukaan 2 prosenttia. Verotulot kasvoivat 4 ja valtionosuudet 27,2 prosenttia. Juvalla toimintakulut laskivat 0,7 ja toimintatuotot kasvoivat 0,6 prosenttia. Verotuloja Juvalla saatiin 2 ja valtionosuuksia noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kunnan lainakanta kasvoi noin 855 000 euroa. Juvan kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 21,442 miljoonaa euroa eli 3 506 euroa asukasta kohden.

Kuntakonsernin lainakanta oli 34,757 miljoonaa euroa eli 5 683 euroa per asukas. Kunnan vastuita kasvattaa leasing-rahoituksella toteutettu Martti Talvela –kampus. Kampus otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Kampuksen liikuntahalli on toteutettu kunnan taseeseen.

Juvalla laadittiin kiinteistöstrategia vuonna 2019. Siinä linjattiin, että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistään. Kunta keskittyy palveluidensa kannalta olennaisiin kiinteistöihin. Martti Talvela –kampuksen valmistuttua tyhjilleen jäi muun muassa päiväkoteja sekä keskustan Kukkokoulu. Tilinpäätöksessä nämä rakennukset on poistettu taseesta.

– Yhteisesti hyväksytyn strategian mukaisesti tässäkin edetään. Kunnalle tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tilinpäätöksessä tehtiin alaskirjauksia, ja se heikensi kunnan tulosta. Kuitenkin nämä oli tehtävä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.).

Vuosikatetta kunnalle kertyi 5,31 miljoonaa euroa (868,50 euroa /asukas). Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,7 miljoonaa euroa, kun keskivertovuonna ne ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Vaikka uusi liikuntahalli valmistui Martti Talvela –kampukselle ja kunnan poistosuunnitelmaa muutettiin, ei poistopohja juurikaan kasva alaskirjausten ansiosta.

Niin Simoska kuin Hänninenkin kiittelevät päättäjien ja virkamiesten hyvää yhteistyötä.

– Hyvän ja laajan valmistelun pohjalta on hyvä tehdä linjaukset. Niiden mukaisesti tehdään päätöksiä ja asiat etenevät jouhevasti, toteaa Hänninen.

Esimerkkinä hän mainitsee Martti Talvela –kampuksen, joka toteutui yhteisiin linjauksiin perustuen aikataulussaan ja budjetissaan.

Juvan kunnan toimintaa ohjaa erityisesti nykyisen valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Sitä pohtimaan pääsee myös uusi valtuusto aloittaessaan toimikautensa.

– Vuosi 2020 oli Juvalle erityisen synkkä väestökehityksen osalta. Juvan elinvoiman kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen haaste. Ainoastaan hyvällä yhteistyöllä pystymme kehittämään kuntaamme ja sen elinvoimaa, muistuttavat Hänninen ja Simoska.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka