Arviointikysely | Juva kysyy perusopetuksesta - kunnalle on mahdollisuus antaa palautetta

Juvalla on käynnistynyt perusopetuksen arviointikysely. Arvioinnissa kysytään opetuksesta, oppimisympäristöistä, opetuksen tuesta, kodin ja koulun yhteistyöstä, koulun tiedottamisesta sekä korona-ajan etäopetuskausista.

– Huoltajilla ja oppilailla on nyt mahdollisuus antaa palautetta ja toivottavasti mahdollisimman moni vastaa kyselyyn, toteaa sivistysjohtaja Anne Haakana.

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Juvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion yhdeksi tavoitteeksi perusopetuksen arviointikyselyn toteuttamisen keväällä 2021.

Arviointi tehdään nettipohjaisena kyselytutkimuksena ajalla 27.4.-7.5. Kyselyssä arvioidaan opetusta, oppimisympäristöä, opetuksen tukea, kodin ja koulun yhteistyötä, koulun tiedottamista sekä korona-ajan etäopetuskausia. Lisäksi on mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia.

Arviointikyselyyn osallistuvat perusopetuksen vuosiluokkien 3-9 oppilaat, kaikkien oppilaiden huoltajat sekä koulujen opetushenkilöstö. Oppilaat vastaavat kyselyyn kouluaikana.

Huoltaja voi halutessaan kieltää oppilasta vastaamasta kyselyyn. Koulut ohjeistavat huoltajia kyselyyn vastaamisesta Wilma-järjestelmän kautta. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Enonkosken, Heinäveden, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien kanssa. Näin toimittiin myös vuonna 2016, jolloin kysely toteutettiin edellisen kerran.

Tavoitteena oli toteuttaa kysely jo vuosi sitten, mutta koronaepidemian ja sen keväällä 2020 aiheuttaman laajan etäopetuksen takia sitä siirrettiin.

– Meillä on sivistystoimessa hyvä yhteistyö kuntien kesken, ja huolimatta koronaepidemian jatkumisesta kysely saatiin valmisteltua keväällä 2021, kertoo Haakana.

Kunnat saavat tietoonsa kyselyn yleiset seudulliset tulokset sekä kuntaa ja yksittäistä koulua koskevat tulokset sisäisen kehittämisen toteuttamiseksi. Jokainen koulu saa omat koulukohtaiset tuloksensa ja välittävät tietoa tuloksista myös huoltajille sekä oppilaille.

Seudulliset ja kuntakohtaiset tulokset julkistetaan. Koska kyselyyn vastataan anonyymisti ja tulokset esitellään ryhmätasolla, ei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka