Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Alueen on luotava edellytyksiä yrittäjyydelle - "Kaikilla seutukunnilla ja maakunnilla ovat omat erityspiirteensä ja tarinansa"

Kaikilla seutukunnilla ja maakunnilla ovat omat erityspiirteensä, identiteettinsä ja tarinansa. Alueen on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminalle, joka parantaa alueen kilpailukykyä sen omista lähtökohdista.

Etelä-Savon kilpailukyvyn edistäminen edellyttää yritysten äänen kuulemista ja yrittäjyyden muutosten ymmärrystä. Yrittäjyydessä on havaittavissa muutostrendejä, jotka luovat uusi mahdollisuuksia:

Yritystoiminta ja työn tekeminen ovat yhä enemmän riippumattomia ajasta ja paikasta, yksinyrittäjyys kasvaa ja työnantajayritysten määrä vähenee, yrittäjät ikääntyvät, nuorilla on intoa yrittäjyyteen, maahan muuttaneiden keskuudessa yrittäjien määrä on kasvussa ja osaavasta työvoimasta on pulaa ympäri Suomen.

Edelleen: Suomi tarvitsee lisää vientiyrityksiä, ja potentiaaliset vientiyritykset on löydettävä, yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen tai niiden välillä vuorotteleminen on tärkeää.

Vetovoimainen alue luo puitteet alueen toimijoiden vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle sekä edistää alueen toimijoiden kykyä oppia uutta ja uudistua. Etelä-Savon pitää hakea kilpailuetua eli erottua muista samoista asioista kilpailevista alueista. Alueiden vahvuuksia ja erilaistavia tekijöitä pitää tuoda esille, sillä nämä houkuttelevat alueille yritystoimintaa, asukkaita ja lomailijoita sekä erilaista tapahtumatarjontaa.

Alueen menestyminen on aina hyvin monesta asiasta kiinni. Siihen vaikuttavat kaikki alueen toimijat, sen asukkaat, yritykset, yhteisöt ja julkinen valta. Menestymisen edellytykset muuttuvat ajan kuluessa, osa voi muuttua hyvinkin nopeasti. Pysyvää on, että yritykset luovat elinvoiman!

Yhä lisääntyvä paikkariippumattomuus on nostanut yleiseen keskusteluun monipaikkaisuuden. Monipaikkaisuudella on monipuolisia vaikutuksia alueiden kehitykseen, elinvoimaan ja tulevaisuuteen – yrityksiä unohtamatta.

Etelä-Savossa on 50 000 vapaa-ajan asuntoa. Lähes 40 prosentilla vapaa-ajan asunnoista käytön arvellaan lisääntyvän paljon tai jonkin verran tulevien kolmen vuoden aikana. Etätöitä tehdään vapaa-ajan asunnolta entistä enemmän. Etelä-Savon osalta voitaneen puhua kausittain kasvavasta alueesta.

Vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus tuovat yrityksille mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota yhä enemmän rakennusten ja tavaroiden, mutta myös palveluiden elinkaariajatteluun ja vähähiilisyyteen. Tällä saralla tarvitaan yhä enemmän julkista ja yritysten yhteistyötä, jotta asetetut hiilineutraaliuus- ja ilmastotavoitteet täyttyvät. Mutta ennen kaikkea siksi, että julkiset hankinnat toimivat alueille yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjinä, markkinoiden kehittäjinä, elinvoiman vahvistajina sekä aluetalouden vauhdittajina.

Uusiutuminen, osaaminen ja uskallus ovat osa yrittäjyyttä, mutta myös aluekehitystä.

Puheenjohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät

Kirjoita Juvan Lehteen: toimitus@juvanlehti.fi, Piikkiläntie 2-4, 51900 Juva.